Podporujeme obnovu polních a formanských cest u sousedů v Úvalech a okolí. Další projekt startuje v lednu 2021

V posledních letech se náš kamarád a spolupracovník Petr Urban soustavně věnuje v Úvalech a nejbližším okolí obnově původních selských a formanských cest z 19. století, včetně výsadby stromů, které je vroubily.

Projekt má pracovní název Obnova původních polních a formanských cest (Alej tuklatských, tlustovouských, úvalských a okolních dětí).

Díky němu už tak roste v Úvalech na 200 nových dubů; (30 stromů bylo vysazeno na svazích v lese, ke zpevnění půdy proti sesuvu, či v parku seniorů). Stromy byly vysazeny na nových cestách: první vede z Úval do Horoušánek, druhá od úvalské rozhledny Na vinici, podél okraje pole až k lesní cestě. Propojil se tak krásný, cca 5 km dlouhý procházkový okruh, s širokým rozhledem do kraje, směrem na sever; Lidé v Úvalech ho velmi brzy objevili a procházka v přírodě se těší velké oblibě. Tato dvě stromořadí navíc přetínají dosud souvislé lány polí a poskytují tak útočiště ptákům, hmyzu apod.

V současnosti připravuje Petr Urban obnovení další původní cesty, tentokrát navazující na cestu „Na vinici“, která tak spojí Úvaly a Tlustovousy, až k Mariině studánce. Bude ji lemovat alej, tedy stromořadí z obou stran cesty a vysadit se na ní má celkem 180 stromů; délka této cesty bude měřit téměř kilometr. Sázet se mají opět duby zimní, tedy původní české duby, které se dožívají sta let a měly by tak být k užitku i dalším pokolením. Vysazované stromy jsou vzrostlé, výška 3 – 3,5 m, s rozestupy 10 m; vzdálenost obou stromořadí přes cestu bude rovněž 10 m. Každý strom je ukotven třemi kůly, opatřen obalem proti okusu, hadicí na zálivku a vysazen do mulče.


Cena za výsadbu jednoho stromku a veškerou počáteční péči o strom, včetně ceny samotného stromku, byla ve všech etapách zaplacena ze soukromých financí obyvatel zmíněných obcí. I v připravované V. etapě jsou podmínky účasti občanů v projektu shodné, tj. celková cena za výsadbu jednoho zdravého vzrostlého stromku a veškerou počáteční péči o strom, včetně ceny samotného stromku činí 2500,- Kč. Stromky pocházejí z kvalitní školky v Kostelci n/Černými lesy, přináležející péči České zemědělské univerzity v Praze.

Vlastní výsadba proběhne na podzim, v říjnu, podobně jako v případě dvou předchozích stromořadí. Po dokončení výsadby budou všichni sponzoři pozváni na slavnostní otevření aleje veřejnosti a při té příležitosti bude každý majitel-předplatitel losovat číslo svého, příp. svých stromů v aleji. Alej se bude slavnostně otevírat příští rok v říjnu a každý zúčastněný, který si zakoupil strom, dostane pamětní certifikát. 


Vážení přátelé, pokud byste měli zájem se k této akci připojit, jste vítáni. Peníze bude v průběhu ledna vybírat – v hotovosti Petr Urban, proti potvrzení s razítkem.

Z informačního dopisu JS, prosinec 2020