Loučíme se s PhDr. Milošem Schmidtem, osobností Újezda nad Lesy

Rok 2021 začal jako rok ztrát. Ztrát na životech, které buď přímo způsobila čínská chřipka, nebo na kterých se virová infekce covid-19 různou měrou podílela.

Z našeho okolí jsme se již rozloučili s Ing. Hrabalem z Klánovic, s paní Slabochovou a ve stejný den též s panem doktorem Milošem Schmidtem z Újezda nad Lesy.

Ačkoliv PhDr. Miloš Schmid nebyl přímým spolupracovníkem spolku, naše kontakty a vzájemný souběh v zájmu o veřejný prostor a občanské aktivity byl značný. Bude (nejenom) nám velmi chybět.