Za paní Danou Slabochovou

S politováním jsme přijali zprávu, že v sobotu 6. března 2021 podlehla infekci covid-19 paní Dana Slabochová, dlouholetá pracovnice Odboru životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 21 – Újezd nad Lesy.

S paní Slabochovou jsme spolupracovali především v období otevřeného úřadu 2010 – 2014, a to:

– při realizaci grantových projektů, na něž získal Újezdský STROM podporu Hlavního města Prahy. Paní Slabochová zastupovala městskou část a zprostředkovala její spoluúčast. Takto byla ve dvou etapách dosazena lipová alej u újezdského hřbitova – Lipové stromořadí ke hřbitovu II a III.

– v Komisi životního prostředí. V tehdejší, široce občansky založené komisi paní Slabochová opět zastupovala úřad MČ a posléze působila jako tajemnice komise.

Vyjadřujeme soustrast pozůstalé rodině a jejím přátelům.

Za spolek Újezdský STROM
Zita Kazdová
místopředsedkyně a koordinátorka grantových projektů