Ukliďme Česko 2021: pytlomaty a spolupráce s Nadací Partnerství

Situace není příznivá, ale nevzdáváme to! Naše okolí potřebuje uklidit více, než kdy dříve, proto ve spolupráci s místními organizátory zřizujeme tzv. Pytlomaty, s jejichž pomocí mohou dobrovolníci uklízet alespoň jednotlivě, či v rodinných týmech na svých katastrech..
více v tiskové zprávě Ukliďme Česko z 8. března 2021.

Aktivní odkazy z textu tiskovky:
mapa s “pytlomaty”: https://www.uklidmecesko.cz/map/
“Na jaře uklidíme, na podzim vysadíme”: www.sazimebudoucnost.cz