Metropolitní plán je (zaslouženě) v krizi. Arnika.org bude jednat s magistrátním náměstkem pro územní rozvoj

Tisková zpráva Arniky – Centra pro podporu občanů ke 4. březnu 2019

Metropolitní plán je protiústavní, tvrdí ministerstva. Proti dokumentu protestují nejdůležitější úřady

PRAHA – Metropolitní plán dostal další rány. Státní úřady nešetří kritikou, podle nich je plán nezákonný a protiústavní. Společně mu vytýkají, že nechrání parky[i], umožní stavět věžáky, ani jasně neříká, kde budou stát bytové domy, kanceláře, obchody a veřejná vybavenost, jako školy, nemocnice nebo domovy pro seniory[ii]. Na stejné chyby upozorňovala nejen Arnika, ale i další spolky, obyvatelé Prahy, památkáři, architekti, urbanisté,  ekologové a především většina městských částí[iii]. Stanoviska státních úřadů jsou ale bez výjimek závazná a Metropolitní plán se podle nich bude muset přepracovat.

Stanoviska dotčených orgánů jsme zveřejnili na www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/stanoviska-dotcenych-organu/stanoviska-na-jednom-miste

Právní posouzení stanovisek najdete na www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/stanoviska-dotcenych-organu

Ukázalo se, že úřady se strategickým dokumentem, který zásadně ovlivní budoucnost Prahy na několik dalších desítek let, vůbec nesouhlasí. Především z ministerstev životního prostředí a kultury a odboru ochrany prostředí pražského magistrátu přišla naprosto zdrcující kritika. Podle nich plán odporuje nejen stavebnímu zákonu, ale dokonce i ústavě a bude muset být přepracován k nepoznání.

Podle Ministerstva životního prostředí Metropolitní plán opomíjí zátěž z narůstající individuální dopravy vedoucí k fatálnímu zhoršení ovzduší v hlavním městě a zdraví obyvatel. Také zcela ignoruje adaptační strategii, která má Prahu připravit na změny klimatu[iv]. To je přitom jedno ze zásadních témat ve všech evropských metropolích.

Ministerstvu kultury vadí, jak Metropolitní plán bude regulovat výškové budovy. Dokument například povoluje stavět věžáky o výšce více než 100 metrů, a Praze proto hrozí vyškrtnutí ze seznamů UNESCO. Ministerstvo životního prostředí plánu vytýká, že dostatečně nechrání zemědělskou půdu před zástavbou. Proti plánu se postavili dokonce i úředníci z odboru ochrany prostředí nebo krizového managementu Magistrátu hlavního města Prahy.

„S tak tvrdou kritikou státních úřadů jde do tuhého. Institut plánování a rozvoje ze zákona nesmí brát výhrady ministerstev na lehkou váhu a bude muset Metropolitní plán od základů přepracovat. Jinak by mohl Metropolitní plán zrušit soud a Praha se ocitne bez územního plánu,“ říká Václav Orcígr z Arniky.

Arnika se 6. března 2019 sejde kvůli stanoviskům státních úřadů k Metropolitnímu plánu s náměstkem pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem. Na schůzce společně projednají řešení krizové situace a způsoby, jak se magistrát se stanovisky vypořádá.


Poznámky pro editory

[i] Metropolitní plán chce umožnit developerům zastavět většinu parků a zelených ploch Prahy

www.arnika.org/metropolitni-plan-chce-umoznit-developerum-zastavet-vetsinu-parku-a-zelenych-ploch-prahy

 

[ii] Budou Praze chybět školky a domy pro seniory? Návrh Metropolitního plánu nedostatečně chrání veřejnou vybavenost

www.arnika.org/budou-praze-chybet-skolky-a-domy-pro-seniory-navrh-metropolitniho-planu-nedostatecne-chrani-verejnou-vybavenost

 

[iii] Připomínky městských částí k Metropolitnímu plánu na jednom místě

www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan/pripominky-mestskych-casti/pripominky-mc-na-jednom-miste

 

[iv] Praha se přehřívá a podle Metropolitního plánu bude ještě hůř

www.arnika.org/praha-se-prehriva-a-podle-metropolitniho-planu-bude-jeste-hur 

 

Chráníme naše životní prostředí │ www.arnika.org