Odpadový Oskar s Arnikou popáté, nominace do 30. dubna 2019

Tisková zpráva Arniky – programu Toxické látky a odpady k 15. březnu 2019

Startuje pátý ročník soutěže o Odpadového Oskara

PRAHA – Arnika letos popáté hledá obce z celé České republiky s nejefektivnějším odpadovým hospodářstvím. Odpadového Oskara získají obce s nejnižší produkcí směsných komunálních odpadů. Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň vynikající mírou recyklace nebo zajímavým nápadem pro hospodaření s odpadem. O umístění měst v jednotlivých krajích rozhodne odborná porota a vítěze vyhlásí během letošního června.

Své tipy může posílat každý do 30. dubna 2019 na mail milan.havel@arnika.org.

Obce a města po celé republice hledají cesty, jak nejefektivněji motivovat své obyvatele, aby co nejlépe třídili a do směsných kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu[i]. Vítězové z minulých ročníků jsou důkazem, že chytře nastavené odpadové hospodářství šetří nejen přírodu, obecní rozpočty, ale i peněženky domácností.

„Vysoká produkce směsného odpadu je velkým problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice[ii]. Abychom v roce 2025 dosáhli cíle oběhového hospodářství a recyklovat 55 % komunálních odpadů[iii], bude třeba do té doby ze skládek odklonit téměř jeden milión tun těchto odpadů a umět je využít. Je téměř jisté, že dojde ke zdražení skládkování. Je proto v zájmu všech obcí, aby se pokusili produkci směsného odpadu snížit. Vzhledem k tomu, kolik obcí to již dokázalo, to považuji za možné,“ upozorňuje Milan Havel z Arniky.

Arnika ocení města a obce, jejichž roční produkce směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele nepřesáhne 150 kilogramů. Rozhodující přitom budou data za rok 2017. Jedná se o hodnotu, které běžně dosahují města a obce ve vyspělých státech, jako například v Německu nebo Rakousku.

Více informací včetně výsledků soutěže z minulých let je na www.arnika.org/odpadovy-oscar.

Kontakt pro média
Ing. Milan Havel | odborník na odpadové hospodářství | milan.havel@arnika.org, 731 256 691Poznámky pro editory

[i] Roční produkce směsného odpadu v přepočtu na 1 obyvatele se v ČR pohybuje kolem 265 kg. Přitom obce produkují asi 195 kg a firmy 70 kg.

[ii] Úroveň recyklace komunálních odpadů v roce 2017 je podle údajů Ministerstva životního prostředí 38 %

www.mzp.cz/cz/produkce_nakladani_odpady_2017.

[iii] Mezi cíle oběhového hospodářství pro komunální odpady patří dosáhnout úrovně recyklace 55 % v roce 2025, 60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035 (cíl může být přehodnocen). V roce 2035 bude také možno skládkovat pouze 10 % komunálních odpadů.

Ing. Jiří Kaňa
Arnika │ Tiskový mluvčí
Dělnická 541/13, 170 00 Praha 7
+420 606 727 942 │ jiri.kana@arnika.org
Chráníme naše životní prostředí │ www.arnika.org