Naše aktivity v Týdnu uržitelnosti 2015

První Týden udržitelného rozvoje  v České republice probíhá od 30.5. do 6.6.2015

pod záštitou Rady vlády pro udržitelný rozvoj, informace a program: www.tydenudrzitelnosti.cz

K aktivitám Týdne udržitelnosti se přidává i Újezdský STROM!

Na web jsme zaregistrovali akci ” Úklid černé skládky a opékání buřtů”

Koná se v sobotu 6.6.2015 od 9:30 cca do 14h

Společně s firemními dobrovolníky DHL se po půl roce sejdeme na obnovené pěší cestě Jižní spojka, na které jsme společně  pracovali při klučení křoví a rozvážení štěpky vloni na podzim. Uklidíme černou skládku stavebního materiálu a komunálního odpadu na pozemku MČ P21 – ručně ji napytlujeme a pytle odvezeme na sběrné místo u vstupu na Jižní spojku.
Odvoz a likvidaci jsme domluvili s ÚMČ P21 a tajemník úřadu nám ochotně vyšel vstříc.
Počítáme i s procházkou po Jižní spojce, prohlídkou a dokumentací vysázených ovocných stromů, případně s procházkou navazujícími obnovenými cestami až k Újezdskému hřbitovu. Závěrečné opékání buřtů bude tradičně zlatým hřebem programu 🙂

P.S: Jižní spojka je obnovená pěší cesta na jihu Újezda, s nově vysazenými ovocnými stromy, která vede po pozemcích MČ P21 a dotaci na její obnovu jsme získali z grantového programu Hl.m.Prahy 2014/2015. Na spolufinancování se podílí firma DHL.
Informace o postupu prací na grantovém projektu Jižní spojka jsou v článku
Jižní spojka – obnova pěší cesty a ovocné aleje

POZOR ZMĚNY:

Vzhledem k tomu, že pan tajemník nechal skládku dne 28.5.2015 úřadem uklidit, změnili jsme program a budeme vyžínat pás kopřiv podél cesty, nástroje ( ruční!) a rukavice dodáme.

Druhá změna se týká výstrahy ČHMÚ na extrémní sucho s nebezpečím vzniku požárů od 4. do 7.6.2015. Výstrahu samozřejmě respektujeme a vzdáváme se opékaní buřtů. Místo toho si pochutnáme na obložených chlebech a zelenině!

PO AKCI:
Vše nakonec dopadlo výborně, článek a fotogalerii najdete v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/obrazem-dobrovolnici-v-ujezde-v-tydnu-udrzitelnosti/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pro druhou akci, tentokrát připravenou a zaregistrovanou Otevřeným Újezdem, máme dnes ( úterý 26.5.) již odpracováno:-)

V sobotu 30.5.2015 na Den sousedů pořádá Otevřený Újezd turnaj v Sousedském petanque. Akce je určená přednostně pro újezdské sousedy, přidat se mohou i návštěvníci Újezda a výletníci – napínavé je, že počet účastníků turnaje není předem znám a mění se i v průběhu hry! Zkrátka újezďané dobré vůle jsou od 16h vítáni na lesním hřišti petanque v průseku mezi ulicemi Polesná a Staroklánovická. Z domova přinesené občerstvení je doporučováno a vítáno!

Tři členové Újezdského STROMu a jeden dobrovolník ( bývalý újezdský starosta Pavel Roušar) dnes odpoledne vypleli a uhrabali hřiště, posekali a uklidili okolí. Původně plánovaná cedule, kterou jsme chtěli slavnostně “odhalit” právě při Sousedském petanque, ale bohužel nebude. Z dotačního programu MČ P21 jsme sice získali  3390,-Kč, za což děkujeme, ale grantový proces se natolik protáhnul, že místo avizovaného vyhlášení výsledků v březnu, byly výsledky na webu zveřejněny až na konci dubna. Grantovou smlouvu nemáme ještě podepsanou…Teprve po podepsání smlouvy dostaneme peníze na účet a práce na ceduli se rozjedou. Není vyloučeno, že slavnostní zasvěcení cedule tedy oslavíme druhým turnajem někdy během prázdnin, či až v příštím roce.

ZK, 26.5.2015

PS: Grantovou smlouvu o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků mezi MČ P21 a Újezdským STROMem  SML/0085/2015 podepsal náš předseda dne 27.5.2015. Na projekt “Dokončení stanoviště pétanque na stezce Lesní galerie” jsme dostali 3 390,- Kč, přičemž celková cena projektu je 5 420,-KČ. MČ jsme původně žádali o 4 520, -Kč  a 900,- Kč jsme plánovali vložit jako svou dobrovolnou práci. Projekt nyní přizpůsobíme dle přidělených financí.

ZK, květen 2015

Jak se Sousedský petanque vydařil, si přečtěte a prohlédněte v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/obrazem-sousedsky-petanque-2015/