Schůzka Újezdský STROM – Lesy ČR – MČ P21. Konečně!

Ve středu 27.5.2015 proběhla historicky první oficiální schůzka Újezdského STROMu, Lesů ČR a vedení MČ Praha 21. Týkala se zejména domluvy na způsobu péče o pořádek v lese. O tuto trojstrannou dohodu usiloval Újezdský STROM od r. 2013, když skokem vzrostlo využívání lesa  a objem odpadu i v souvislosti s instalací lesního hřiště na stanovišti č. 12 Lesní galerie I. Lesy ČR vždy deklarovaly ochotu a vstřícnost k domluvě, p.Březina, vedoucí OŽPD jako zástupce MČ P21, ale naši žádost ignoroval.

Na středeční schůzce byli přítomni všichni tři členové Výboru spolku ( M.Hartman, L.Růžičková a Z.Kazdová), Lesní správce LČR Ing. Zdeněk Žára a revírní J. Sedláček, pan Růžička jako starosta Újezda za ANO, místostarostka K. Čechová ( TOP 09), radní J. Punová ( ANO), Ing. Březina jako vedoucí OŽPD, současně též koaliční politik nynější radnice za hnutí Pro Prahu a zapisovatel p. Švejnoha JR – referent OŽPD.

Velmi milé bylo poděkování Újezdskému STROMu od Ing. Žáry a připomenutí dlouholeté spolupráce spolku a Lesů ČR.

Zápis k připomínkování jsme ještě neobdrželi, podstatou dohody je to, že Újezdský STROM nabídnul konání tradičních brigád na úklid lesa jednou ročně ( příští rok nás čeká již 17.úklid) a péči o 5 košů na odpočinkových místech Lesní galerie II (výměna koše 1 – 2x ročně) na špatně přístupných místech lesa. Koše na okrajích lesa, v průseku nad kanalizací a na pěšině k nádraží převezme do péče MČ P21. K tomu též stanoviště č. 12, kde je MČP21od samého začátku uvedena  jako garant úklidu na tabuli s provozním řádem hřiště. Koše na špatně přístupných místech stezek LG I budou zrušeny, postupně proběhne též výměna košů, které budou zachovány a které jsou rozbité nebo nepraktické nebo dosluhují – domluví se LČR a MČ P21.

Co se týká nepravdivých tvrzení a osočování, které pan Růžička na adresu spolku v souvislosti s úklidem uvedl na titulce ÚZ 4/2015, pan Růžička sdělil, že se neomluví.

Dalším bodem jednání bylo předání informací o stávajícím způsobu oprav LG – provádí Újezdský STROM a výrobci na vlastní náklady jedenkrát ročně. Vždy provedeme a zdokumentujeme kompletní kontrolu a pak probíhají opravy – bohužel vandalské útoky nemají konce. Na opakované opravy stále vznikajících nových a nových poškození nemá spolek kapacitu ani prostředky. MČ vyjádřila ochotu se do oprav zapojit, navrhli jsme tedy zřízení fondu oprav LG se zainteresováním MZŠ.

Projekt LG byl od začátku koncipován jako projekt s účastí  MČ a takto byl s  MČ vždy projednán. Proč nebyl projednán zrovna s p.Růžičkou, což zaznělo jako výtka, je prosté: v době, kdy projekt LG vznikal a byl realizován, pan Růžička nebyl starostou, ani zastupitelem, ani opozičním politikem, ani jakoukoli veřejně činnou či úřední osobou.

Posledním bodem, který byl projednán velmi okrajově, bylo stanovení způsobu předávání ukončených grantových projektů, realizovaných na pozemcích MČ, do péče MČ. Realizací grantu dochází ke zhodnocení pozemku ( výsadba, mobiliář atd.), MČ ale nemá vytvořený proces, jakým takto zhodnocený majetek převezme. O vytvoření tohoto procesu jsme se snažili v r.2013 (včetně vytvoření a předložení návrhu předávacího protokolu OŽPD ), ale naše snaha opět ztroskotala na nekomunikaci a neochotě p. Březiny.

Jsme rádi, že se trojstranná schůzka konečně uskutečnila a doufáme, že přinese dobré ovoce, ačkoli jejím bezprostředním podnětem byly veřejné urážky a útoky na Újezdský STROM ze strany nového starosty Růžičky – viz články:
Újezdský STROM se ohradil proti útokům starosty Růžičky

Otevřené dopisy panu Růžičkovi – starostovi Újezda nad Lesy za ANO

Odpovědi starosty Růžičky a místostarostky Čechové na stížnosti Újezdského STROMu

Na schůzku jsme měli připravené podklady, paní Punová požádala o vypracovaný roční přehled dobrovolného úklidu LG I a paní Čechová požádala o zpracovaný návrh předávání dokončených grantů. Oba dokumenty jsme MČ předali, najdete je v příloze tohoto článku.

ZK, 2.6.2015

Zápis k připomínkování z dílny OŽPD P21 jsme obdrželi od místostarostky Čechové dne 3.6.2015. Po přečtení tohoto zápisu jsme nabídli vypracování zápisu s uvedením podstaty řešeného problému a závěrů. Standardní zápis, společně se slíbenými  fotkami typů venkovních košů jsme pí Čechové a pí Punové předali 6.6. a tento zápis byl 11.6. zveřejněn na obecním webu:
http://www.praha21.cz/aktuality/5201-zapis-ze-schuze-na-tema-uklidu-na-lesnich-stezkach

Přikládáme též jako přílohu tohoto článku.

Nyní čekáme na slíbenou schůzku týkající se předávání realizovaných grantů na pozemcích MČ.

ZK,16.6.2015

Dokumentace stavu košů a okolí u stanovišť  7, 8 a 19 LG I, které před  dvěma měsíci přejala MČ P21 do své péče… foceno 17.8.2015:

Dlužno říci, že ani ne týden po zveřejnění těchto fotek, byly koše uklizeny a od té doby je úklid, prováděný MČ P21, pravidelný a včasný. Děkujeme. K obnově košů,  kteru uvádí  zápis z květnového jednání, zatím nedošlo a Újezdský STROM nemá žádné další zprávy o aktivitách MČ P21 v této věci.
29.10.2015