Podporujeme naturové směrnice EU!

Újezdský STROM aktivně podporuje evropskou kampaň za zachování silných a účinných naturových směrnic Evropské unie. Formulář, jímž jsme je připomínkovali, je v příloze tohoto článku.

Vyzýváme všechny přátele  ( a uživatele!) přírody, aby se do kampaně zapojili ve prospěch jasně stanovených zákonů a směrnic pro chráněná území. Návod, jak to udělat, najdtete v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/podporme-evropske-smernice-pro-chranena-uzemi-tykaji-se-i-nas/