Máme další grant, děkujeme Hl.m.Praze!

S potěšením zde uvádíme, že jsme se opět stali úspěšnými žadateli o dotaci Hl.m.Prahy!
Pro období 2015/2016 jsme získali grant na projekt Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy ve výši 100 tis. korun a opět budeme zvelebovat pozemek v majetku MČ P2.
Děkujeme hlavnímu městu a na podzim se pustíme do práce.
Předtím nás čeká starndardní procedura s úpravou rozpočtu a poté podpisem smlouvy, informování MČ a zahájení přípravných prací.

Tabulky s uvedením všech žadatelů a přidělených částek ( Újezdský STROM pod číslem 81 na str.6):
http://www.praha.eu/public/4f/2d/d8/2047504_591567_usnesRHMPc1213_pridelenigrantuZP_kompletsprilohami.pdf

Informace o grantových řízeních Hl.m.Prahy v oblasti životního prostředí včetně archivu od r. 2007:
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/zivotni_prostredi_a_energetika/index.html