NNO k udržitelnému rozvoji – pozvánka

Rok 2015 začíná dobře!!! s radostí uveřejňuji pozvánku STUŽ na:

První setkání nevládních organizací
k Radě vlády pro udržitelný rozvoj

úterý  20.1.2015 od 18.00
Dům ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5, m. 315

Program jednání:

1.    K úkolům Rady vlády pro udržitelný rozvo_PhDr. Vladimír Špidla, vedoucí poradců předsedy vlády
2.    Návrh na vznik platformy nevládních organizací k RVUR a udržitelnému rozvoji_Pavel Šremer,
člen výboru RVUR pro strategickou práci –za Zelený kruh/STUŽ
3.    Informace z některých výborů RVUR:
•    Ing. Martina Pásková,PhD, členka výboru RVUR pro sociální a ekonomické analýzy – za
Zelený kruh/STUŽ
•    Akad.arch. Martin Stránský, člen výboru pro krajinu, vodu a biodiverzitu, za CENELC.cz
4.    Informace o cílech udržitelného rozvoje OSN_Petr Lebeda, ředitel Glopolis
5.    Zkušenosti s participativní přípravou společenských rozhodnutí a strategií_Přemysl Pergler
6.    Diskuze k možnostem spolupráce
7.    Závěr

Na setkání srdečně zve Ing. Jiří Dlouhý, předseda STUŽ a člen RVUR

podrobná pozvánka v příloze