Nová deklarace o ochraně alejí

Uherskohradišťskou deklaraci o ochraně alejí přijali účastníci konference o alejích, bezpečnosti provozu a využití stromořadí při rozvoji regionů v Uherském Hradišti: Ochrana alejí pro rozvoj regionů. Proběhla na Fakultě logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati. Mezi signatáři jsou odborníci z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Francie. Své podpisy připojili zástupci řady profesí – silničáři, úředníci, ochránci životního prostředí, zástupci občanských sdružení a další.

„Deklarace vznikala velmi pomalu v poměrně bouřlivé diskuzi, ale podařilo se nám najít takové znění, které pomůže ochraně alejí nejen v Česku, ale i dalších zemích nejen střední Evropy. Aleje jsou úchvatným fenoménem naší krajiny a musíme si je chránit. V některých státech není dostatečně uplatňována Evropská úmluva o krajině, která má zajistit, abychom unikátní a specifickou krajinu, kterou jsme zdědili po předcích, předali dalším pokolení ve stejném, ale raději lepším stavu. Deklarace tomu má napomoci,“ zhodnotil závěr konference a její výstup vedoucí Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Martin Skalský.

Kompletní text deklarace:

Adresáti: Evropská komise, signatáři Evropské úmluvy o krajině

Uherskohradišťská deklarace o ochraně alejí

Účastníci konference „Ochrana alejí pro rozvoj regionů“, která proběhla 6. prosince 2013 v Uherském Hradišti, konstatovali, že současná ochrana alejí jako zásadní součásti evropské krajiny, je nedostatečná. V mnoha evropských zemích je toto historické a kulturní dědictví ohroženo neodpovídající péčí, neopodstatněným kácením a nedostatkem nových výsadeb. Rozhodnutí se činí bez adekvátního zapojení veřejnosti. Kácení starých alejí podél silnic vede k ničení biotopů, mizení kulturních krajin a ke ztrátě identity a diverzity. S vědomím toho, že trvá desítky let, než strom vyroste do úctyhodných rozměrů – což je charakteristické pro nejcennější aleje – musíme jednat právě teď, abychom zachránili evropskou krajinu pro příští generace.

Žádáme proto:

  1. Úplnou implementaci Evropské úmluvy o krajině signatářskými státy.
  2. Upřednostnit využití alternativních metod ochrany řidičů před plošným kácením stromů podél silnic z důvodů bezpečnosti silničního provozu.
  3. Vytvoření finančního mechanismu k zajištění nezbytných rozpočtů pro odpovídající péči o staré aleje a výsadby nových (například vybíráním a shromažďováním kompenzačních poplatků od těch, kdo kácí stromy).
  4. Najít mechanismus pro vypořádání majetkoprávních vztahů pro obnovu alejí v bezpečné vzdálenosti od komunikací.
  5. Zapojení místních obyvatel do rozhodovacích procesů souvisejících s alejemi a jejich ochranou.

Uherské Hradiště, 6. prosince 2013

V příloze:

český text Evropské úmluvy o krajině

prezentace Bioinstitutu_Evropská úmluva o krajině

Deklaraci můžete podepsat na stránce  ARNIKY:

http://arnika.org/uherskohradistska-deklarace-o-ochrane-aleji

…a ještě publikace pro radost: