Odvolání Újezdského STROMu proti kácení topolového stromořadí podél Starokolínské výpadovky v Újezdě nad Lesy

Spolek Újezdský STROM se po konzultacích s odbornou veřejností a organizací Arnika.org odvolal proti rozhodnutí vykácet topolové stromořadí podél školního plotu na Starokolínské. Jedná se o alej – stromořadí, pro které platí přísnější pravidla než pro kácení jednotlivých stromů. Celá alej tedy podléhá správnímu řízení, což MČ P21 nerespektovala. Požádali jsme proto dopisem MČ o zrušení oznámeného kácení tzv. “podměrečných topolů” – je nezákonné. Jsme přesvědčeni, že tak MČ učiní bezodkladně a nebude nutné požádat o zásah Českou inspekci životního prostředí.

MČ a především veřejnost tak dostává šanci a prodloužený čas
najít vhodné řešení pro ošetření stávajících stromů a okamžitou výsadbu izolační zeleně,
která převezme funkci stromů, které postupně “doslouží”.
Na ploše, oddělující školní areál od výpadovky, to považujeme za naprosto klíčové.

Upozornění zastupující vedoucí OŽPD P21 JUDr. Kozákové a vedoucímu OMI P21 a zastupujícímu tajemníkovi ÚMČ P21 Ing. Josefu Roušalovi na nezákonný záměr MČ P21 vykácet “podměrečné topoly” bez správního řízení a žádost na stažení tohoto záměru jsme odeslali datovkou dne 26.2.2019.