Ohlédnutí za Putováním podzimním Klánovickým lesem v sobotu 13.10.2018

První  společná vycházka Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí a spolku Újezdský STROM, která se uskutečnila v sobotu 13.10.2018, je za námi. Byla to moc prima akce a povedený den.

Sešli jsme se na klánovickém nádraží z Úval, Újezda, Tuklat, Horoušan, Škvorce, Šestajovic i Klánovic a bylo nás na padesát lidí a čtyři psi. Po úvodní fotce následoval hned první výklad o historii naší železnice a naší zastávky a pak už se dlouhý štrůdl odvinul do Klánovického lesa. 

Trasa vedla nejprve k Lesnímu hřišti, kde Jan Grünwald promluvil o smyslu ochrany lesa a představil místní opeřené obyvatele a paní Lenka Kyselová převyprávěla pohádku o Zvířátkách a Petrovských.


Další zastávka byla na kraji lesa u Nových Jiren u lesní Kaple Panny Marie, s jejíž historií nás seznámil Mgr. Milan Bednář.

Na krásné poutní místo jsem výletníkům dovezla čaj, kafe, újezdská jablka a vinné hrozny z domácí úrody. Byla jsem dotazována na odrůdu jablek, ale nepodařilo se mi ji zjistit. Lahodná červená jablíčka zkrátka pocházejí ze staré jabloně, jejíž jméno je po třech generacích zapomenuto, i když strom zůstává ozdobou zahrady.Výletníci dále pokračovali směrem ke středověké zaniklé osadě Hol. Než jsme sklidili občerstvení a vyrazili za průvodem, kompletně zmizel ve spleti lesních cest. Výpravu jsme dostihli až na Holi, kde ji zastavila až výkladová přestávka u studny (Jan Psota a geolog Jaroslav Novák) a pak u “vstupu A” (Jan Psota, Mgr. Milan Bednář a Ing. Michael Hartman).

Po delší době jsme tak procházeli nejen vzdálenější úseky “naší ” naučné stezky Lesní galerie (http://lesnigalerie.praha21.cz) ale i naučnou stezku “Po stopách středověké vesnice Hol” (http://www.hol.ujezdskystrom.info/), kterou jsme vytvořili a slavnostně otevřeli 14. května 2016 u příležitosti oslav 700 let od narození krále a císaře Karla IV.

Kromě spousty pozapomenutých či zcela nových informací jsme zaznamenali, že slavná středověká studna je zanesená sesuvem půdy a naházenými kamínky a v lokalitě se masivně kácejí smrky kvůli likvidaci kůrovce. Při té příležitosti bylo nešťastnou náhodou “pokáceno” i jedno zastavení stezky Hol, oprava je ale již domluvena. Vykácené plochy jsou nyní nově osázeny směsí borovice a dubu – kéž mladé stromečky přežijí letošní suchopár a časem doplní nynější skličující ztráty vzrostlých lesních stromů.


Přeposlední zastávka nás čekala na Štamberku, kde Jan Grünwald krátce promluvil o – v letošním roce zcela vyschlých – typických mokřadech a jejich floře a fauně a upozornil nás též na historii štamberské hájovny a vechtru.


Po neuvěřitelných téměř šesti hodinách jsme vycházku zakončili výkladem a rozloučením u Liechtensteinského kamene v zahradě u restaurace Smolík opět na klánovickém/újezdském nádraží.Počasí bylo stejné jako celé letošní jaro, léto a podzim – slunce, modré nebe bez mráčku, teplo a sucho. V nádherně barevném lese, při příjemném putování a zasvěceném výkladu jsme strávili báječnou sobotu a Honzovi Psotovi a ostatním milým kolegům z Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí srdečně děkujeme.

Spolupráce Klubu Úvaly s Újezdským STROMem tak byla ke všeobecné spokojenosti zahájena a akce propojila celý náš mikroregion. I když jsme byli všichni dost ucaprtaní a umluvení, hned jsme se začali domlouvat na další společné akce. Tak se těšme!


Foto: Pavel Roušar, Zita Kazdová

Za Újezdský STROM
Zita Kazdová, 15.10.2018


a krátkou zprávu přinesl Újezdský zpravodaj 11/2018:


…i Život Úval 12/2018: