Oplanská a Druhanická – waterloo rok staré aleje v Újezdě nad Lesy

V prosinci 2018 jsme na tomto webu zrekapitulovali správní řízení na vykácení prakticky všech dřevin v ulici Oplanská, o něž žádala MČ P21. Též rekonstrukci této ulice, provedenou výsadbu alejových listnáčů a chybějící značení pro páteřní cyklostezku.


Jaro 2019 odhalilo tragedii nově vysazených stromů: 10 z 30 v Oplanské je suchých, část zbylých neprospívajících, s viditelně drobným a řídkým olistěním a defekty v korunkách.
V poměru uschlých k nově vysazeným stromům je na tom ještě hůř hřiště na rohu Druhanické a Oplanské, kde je sedm stromů zcela suchých a dva usychající.Waterloo nové výsadby v režii MČ P21. Bohužel.

Na tento stav v sloupku zastupitelů v Újezdském zpravodaji 10/2019 upozornil zastupitel Otevřeného Újezda a člen spolku Újezdský STROM RNDr. Pavel Roušar:


Obáváme se, že reakcí na zveřejnění názoru člena spolku, na to, co vidí všichni, totiž že “král je nahý” je místo ocenění upozornění na reálný problém tlak MČ P21 omezit svobodný prostor pro vyjádření zastupitelů  – viz ON: https://otevrenenoviny.cz/anketa-ke-sloupkum-zastupitelu/

Waterloo Újezda nad Lesy, vedeného ANO/ODS…

Všem zastupitelům, kteří se staví proti omezení svobodného prostoru k vyjadřování k problémům životního prostředí děkujeme, ostatní prosíme o důkladné zvážení důsledků umlčování podnětů veřejnosti. Omezit svobodný prostor pro vyjádřování je dle názoru spolku špatný krok pro rozvoj občanské společnosti, jejíž prospěch je mezi cíli sdružení. Omezovnání neprospěje ani péči o životní prostředí.AKTUALIZACE
sdělení tajemnice ÚMČ P21 k uschlým stromkům v Oplanské/Druhanické v Újezdském zpravodaji 10/2019:

AKTUALIZACE leden 2020
K nápravě ani žádné “výměně stromů” dosud nedošlo…