Topolová alej: rozhodnutí a příspěvky MČ P21 během odvolací lhůty na obecním webu a v Újezdském zpravodaji

Rozhodnutí zn. P22 10414/2019 OŢPD 01, které dne 16.9.2019, vydala MČ P22 Uhříněves – ÚMČ odbor životního prostředí a dopravy, s nabytím právní moci dne 1.10.2019. Rozhodnutí s přílohami je přílohou této stránky.

Během této doby, tedy před nabytím právní moci, vydala dne 23.9.2019 Rada MČ P21 (MČ P21 je žadatelem o skácení 33 alejových topolů) tiskové prohlášení, zveřejněné na oficiálních webových stránkách MČ P21:
Újezdský STROM jako účastník řízení na tuto TZ reagoval na svých webových stránkách: Reakce na tiskovou zprávu – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019
V Újezdském zpravodaji 10/2019, zveřejněném v pdf na obecním webu dne 26.10.2019, vydal prohlášení starosta Samec (ODS), které bylo následně zveřejněno samostatně dne 27.10.2019 na obecním webu:

V témže čísle radničních novin, KZ 10/2019, svůj názor k tématu zveřejnila též zastupitelka MUDr. Dastychová (ODS):

a Rada MČ zveřejnila následující informaci:
Dne 30.9.2019 se v řádném termínu a na základě odborných konzultací odvolal účastník Újezdský STROM. Naše odvolání zveřejňujeme v samostatném článku.