Topolová alej: odvolání Újezdského STROMu

Na základě odborných konzultací se Újezdský STROM, účastník řízení o povolení kácení 33 alejových topolů podél školního plotu na ulici Starokolínská, v řádném termínu odvolal proti rozhodnutí zn. P22 10414/2019 OŽPD 01, kterým bylo povoleno vykácení celé aleje. Rozhodnutí je přílohou tohoto článku na našem webu:

Topolová alej: rozhodnutí a příspěvky MČ P21 během odvolací lhůty na obecním webu a v Újezdském zpravodaji

Naše odvolání je přílohou této stránky, níže uvádíme závěr dokumentu:

Informace zveřejňujeme chronologicky na tomto webu.

ZK 2.10.2019