Cyklostezka Blatovská alej v září 2019

Cyklostezka Blatovská alej byla dokončena a “otevřena” v prosinci 2018. Anabázi jejího vzniku jsme zaznamenali v časosběrném článku na našem webu: Blatovská alej: z polní cesty asfaltová cyklostezka. Anabáze 2014 – ??

Před samotnou stavbou proběhlo jak v Kolodějích, tak v Újezdě nad Lesy řízení o povolení kácení množství stromů a keřů, o které žádal investor, jímž byla Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK). Důvodem ke kácení bylo „Stavba se týká nové stezky pro chodce a cyklisty v šířce 3,0 m, v délce 765 m v prostoru stávající polní cesty mezi Újezdem nad Lesy a Kolodějemi.“ – podrobně včetně rozhodnutí viz výše uvedený odkaz.

Součástí rozhodnutí bylo uložení náhradní výsadby, která byla provedena v řádném termínu do konce roku 2018. Rozhodnutí zároveň ukládá investorovi: “Následná péče o dřeviny se stanovuje v maximální lhůtě, tedy na dobu 5 let.” 

Zdokumentovali jsme stav výsadby a péče o zelené pásy v průběhu jara a léta, zde jsou poslední fotky ze září 2019, cestou z Koloděj do Újezda nad Lesy:

Že stav zelených pásů neodpovídá ani vynaloženému úsilí (aby vůbec vznikly), ani očekávání uživatelů stezky, je patrné každému, kdo na stezku vkročí.

Záhadou také zůstávají “pásy pro koně”, kvůli kterým se tolik kácelo…  kde jsou a proč mají koně od začátku vstup zakázán?

Na objasnění výše uvedeného jsme se zeptali TSK (investora) a odpověď zde zprostředkujeme, jakmile ji budeme mít.

Podle informací z Koloděj se stavem stezky v sousední MČ také zabývají a vyvolají jednání s TSK a Újezdem nad Lesy. Jaký bude výsledek? Předpokládáme, že o výsledku bude MČ Praha – Koloděje veřejnost informovat.

I tentokrát zakončíme tradičním obrázkem: “co na to Blatovská jabloň?”

Blatovská jabloň v září 2019
….?
ZK, září 2019