Pavel Roušar opět členem spolku

Výbor spolku na svém jednaní dne 27.6. 2018 projednal zájem bývalého předsedy spolku Pavla Roušara o obnovu členství.

Pavel Roušar, který byl  v roce 2010 předsedou spolku, úspěšně kandidoval na pozici starosty MČ Praha 21. S převzetím funkce pozastavil své členství ve spolku STROM, aby předešel možným námitkám souběhu funkce předsedy spolku a starosty (později místostarosty), ačkoli zákon souběh vedoucí funkce v samosprávě a členství ve spolcích žádným způsobem neomezuje. Následně působil  4 roky jako starosta MČ Praha 21 a poté od února 2016 byl do 30.listopadu 2017 jako místostarosta městské části. Od té doby vedoucí funkci v samosprávě nezastává, pominuly tedy z jeho pohledu důvody, kvůli kterým spolek opustil. Výkonný výbor vzal uvedené skutečnosti na vědomí a projevenému zájmu o obnovení členství vyhověl.

Pavel Roušar je tak dnes znovu členem spolku Újezdský STROM. Těšíme se na nové společně realizované projekty!