Nový web na novém místě

Jak se dalo očekávat, nic netrvá věčně. Ani služby společnosti Google, které nám, neziskovkám, dlouhá léta poskytovala zcela zdarma. Přesto musíme poděkovat, protože jsme po celý ten dlouhý čas neměli s provozem webových stránek moc starostí. Tedy až na tu nevydařenou novou verzi Google sites, kterou jsme s díky museli...

Reakce na tiskovou zprávu – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019

Újezdský STROM reaguje na prohlášení MČ Praha 21 „Tisková zpráva – zastávka Rápošovská“ ze dne 23.9.2019. Existuje posudek s kulatým razítkem, sponzorovaný spolkem, že žádný strom není havarijní a jen několik topolů (celkem 3) je třeba častěji (1-2x do roka) kontrolovat a údržbou sanovat. Úzavření zastávky je tedy podle názoru...

Vedení MČ Praha 21 učiní potřebné kroky pro cyklopěší spojnici Rohožníku a Květnice sever

V úterý 28.11. proběhla jednání s MČ Praha 21 ve věci projektu záchrany cyklopěší spojnice Květnice sever - Rohožník. Zpráva je další z informací o projektu, který začal spolek loňského roku a podle průzkumu situace nezbytně vyžaduje aktivní a účinné zapojení MČ Praha 21, aby mohla být ohrožená trasa zachráněna....

Pavel Roušar opět členem spolku

Výbor spolku na svém jednaní dne 27.6. 2018 projednal zájem bývalého předsedy spolku Pavla Roušara o obnovu členství. Pavel Roušar, který byl  v roce 2010 předsedou spolku, úspěšně kandidoval na pozici starosty MČ Praha 21. S převzetím funkce pozastavil své členství ve spolku STROM, aby předešel možným námitkám souběhu funkce...

Jak vznikal projekt prameniště Běchovického potoka?

 Praha 21, 4.6.2017 Kolem projektu „prameniště“ je dnes mnoho povyku. Na jedné straně  probíhá amatérské fízlování  známých újedských protagonistů kolem Magazínu OKO u magistrátu bez ohledu na riziko poničení vztahů újezdských občanských organizací a hl.m.Prahy. Záminkou je zjištování, zda magistrátních 100 tisíc Kč na vyčištěni, zvelebení a údržbu zanedbaných pozemků...

Napsali o nás – STROM ve “víru” splašků v Klánovickém lese ?

Újezdský STROM se v posledních týdench dostal na stránky médií. Nejprve v periodiku v Klánovicích, poté se na nás s žádostí o vyjádření obrátila dokonce velká media - MF DNES (viz příl.).  V souvislosti s nedávnými přívalovými dešti se opět otevřela mnoho let stará kauza rekonstruce kanalizace Prahy 21, kde...

Okrašlovací spolek Újezdský STROM odmítnut v komisích Rady MČ Praha 21?

3.12.2014, Praha 21 Rada městské části Praha 21 odmítla členy újezdského okrašlovacího spolku, kteří nabídli jako aktivní občané  své zkušenosti v podradních orgánech Rady. Dnes byla konečne přes několik urgencí předsedy sdružení získána informace ohledně obsazení komisí Rady městské části Praha 21. Na webových stránkách bylo dnes zveřejněno usnesení Rady...

Sázení stromů – podzimní firemní dobrovolnictví s Mary Kay

Praha 21 - Klánovický les, 23.10.2014 Újezdský STROM ve spolupráci s Lesy ČR a českou pobočkou společnosti Mary Kay vysázeli 150 odrostlejších dubů v exponované lokalitě, kde je obvyklá obnova lesa problematická. Právě možnost výsatby skrze firemní dobrovolnictví dává lesu jedinečnou příležitost pro obnovu i v těchto lokalitách Klánovického lesa....

Podpora projektu občanů na obnovu historické cesty

Praha 21, 30.10.2013 Dnes byla dokočena realizace dodávky vytyčení hranic pro obnovu historické cesty Ježovická - Oplanská. Místním občanským aktivitám již nic nebrání v pokračování projektu.Ujezdský STROM v letošním roce podpořil projekt obnovy historické cesty,  o který v rámci širší koncepce obnovy (polních) cest v jižní části Újezda nad Lesy...

Sázení stromů s Mary Kay

Praha - Klánovický les, 29.10.2013 Újezdský STROM s dobrovolníky (tentokrát v drtivé většině dobrovolnicemi) ze společnosti Mary Kay vysadil v exponované lokalitě Klánovického lesa 100 nových mladých dubů. Díky programu firemni podpory a zodpovědonsti vznikl další projekt firemního dobrovolnictví vedoucí ke zlepšení životního prostředí v okolí Prahy.  Po zhruba půlročních...