Podpora projektu občanů na obnovu historické cesty

Praha 21, 30.10.2013
Dnes byla dokočena realizace dodávky vytyčení hranic pro obnovu historické cesty Ježovická – Oplanská. Místním občanským aktivitám již nic nebrání v pokračování projektu.

Ujezdský STROM v letošním roce podpořil projekt obnovy historické cesty,  o který v rámci širší koncepce obnovy (polních) cest v jižní části Újezda nad Lesy a jeho katastrálních hranicích již nějaký čas usilují místní občané.

Nutným krokem každého projektu obnovy je vždy výchozí územní vyměření. Bez něj nemohou místí občané projekt realizovat. Nemůže-li se o toto v rámci svého rozpočtu postarat obec, nezbývá než pokusit věc řešit z jiných zdrojů. To se  nyní podařilo sdružení Újezdský STROM. V rámci firemního dobrovolnictví se podařilo tento první krok finančně pokrýt a ze získaných grantových prostředků vyměření ve prospěch obce a rozvoje aktivní občanské společnosti realizovat. Dárcům i všem dobrovolníkům za jejich podporu aktivit sdružení děkujeme.

Na základě příslibů grantových prostředků zajistil Újezdský STROM výběrové řízení na dodavatele geometrického vyznačení hranic v souladu s platnou legislativou. Z celkem 19 obdržených nabídek s cenami v širokém rozsahu až do 29.750 Kč byli vybráni 3 finalisté. Následně byla s prvním z nich uzavřena smlouva s potřebnýnou úrovní kvality, záruk a sankčními parafrafy. Výběrovým řízením se také podařilo dramaticky snížit náklady.

Projekty jako spojnice Ježovická – Oplanská, a potažmo i další části jižní hranice obce včetně prameniště Běchovického potoka,  jsoujiž delší dobu zájmovou oblastí aktivních občanů i místních sdružení coby možné zdravé a bezpečné koridory pro budoucí pohyb pěší a na sedlech kol.  Některé byly též občany projednávany v ramci Komisí životního prostředí a Komise dopravy Rady UMČ Praha21. Určité projekty byly dokonce ve spolupráci s obcí či MHMP v poslední době již realizovány. Například navazující část Ježovická – Na Skalce na jihu obce nebo grant MHMP na severu Blatova, kde Újezdský STROM využil možnost obnovit historickou cestu k nádraží.

V rámci širšího sousedství pak projekt spojnice Ježovická – Oplanská zapadá do oblasti na jih od naší obce, kde byl již z rozsáhlého grantu EU realizován na území středočeského kraje mimořádně povedený projekt “Cesty které nás spojují” (www.cestyspoluprace.eu) s vazbami na Újezd nad Lesy přes Koloděje (“Kolodějská hora”), Sibřinu (přes lokalitu Na Skalce) a z Rohožníku přes Švoreckou oboru na Dobročovice. To dodává podpořenému projektu obnovy historické cesty na významu stějně jako výhled na budoucí možnou výstavbu obchvatu.

Plány vedení radnic Újezda i Kolodějí se totiž shodují v podpoře návazné “zelené” trasy Kolodějě – Blatov mimo trasu automobilové dopravy. Dle mnohaletého ujišťování  JUDr. Kozákové z odboru dopravy ÚMČ Praha21 by totiž mělo být zachováno (vystavěno)  mimoúrovňové křížení s přeložkou trasy I/12 (obchvat) pro kola, koně a pěší a to po pozemcích staré obecní cesty mezi ulicí K Blatovu (Kolodějě) a Oplanskou ulicí (Újezd ) s pokračováním na historickou cestu pod železniční tratí Praha – Česká Třebová do Klánovického lesa k prameništi Blatovského potoka a na jižní stranu pak přes Kolodějě na trasu zmíněného projektu “Cest, které nás spojují” u paty tzv. “Kolodějské hory”.

V červnu 2013 byl získán souhlas obce jako majitele pozemku k činostem vedoucím k obnovení historické cesty a vyyčení hranic pozemků.  Nyní bylo vyměření dokončeno.  Místním občanským aktivitám tedy dnes již nic nebráné v realizaci zamýšleného projektu.