Petice a informace odjinud

Sešly se ke mně náměty, které považuji za užitečné a souznící s naší prací pro Újezd, Klánovický les a prostředí, ve kterém žijeme.

Pro informaci a případnou podporu nabízím:

http://www.petice24.com/petice_proti_zmn_zimniho_asu_na_letni

http://www.petice24.com/pro_zachovani_stromu

V souvislosti s druhou výše zmíněnou peticí jsem narazila na stránky p.Hamáčka z Hradce Králové a našla na nich inspirativní čtení týkající se prostředí přírodního i politického (pozn.:považuju za normální, pokud beze zbytku nesouzním se vším).
Mimořádně povzbudivá je informace, že podobná témata žijí i tam, kam z Újezda nedohlédneme, a lidé se do nich pouštějí se stejným zápalem, jako my zde.
Takže nabízím: http://www.jaroslavhamacek.name/odkazy–petice—pro-zachova.html 

Zita Kazdová

Ke kause kácení na březích vodních toků – konkrétně v povodí Labe, čemuž se věnuje petice Za zachování stromů doplňuji fotku a vyjádření správy Povodí Labe z http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/:

Aktuální informace k problematice břehových porostů v Hradci Králové
Burianová Jana, Ing.  10. leden 2014

K problematice břehových porostů v Hradci Králové vydává státní podnik Povodí Labe tiskovou zprávu.

V posledních týdnech byl státní podnik Povodí Labe kritizován kvůli připravovaným zásahům do břehových porostů podél řeky Orlice v Hradci Králové. Na základě těchto skutečností jsme připravili zprávu, kterou bychom rádi informovali laickou i odbornou veřejnost o historii a současném stavu úprav toků, funkci hrází a břehových porostů, základním legislativním rámci a aktuálním stavu příprav zásahů do břehové zeleně.

Přílohy


pokračování ve velké zkratce:

-Pro přehlednou info o situaci stromů na břehu Orlice v Hradci Králové:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10800462866-obcanske-noviny/214562248430010-nechceme-hole-brehy

-A zatím poslení info od kolegy Hamáčka z 1.9.2014:

Vážení spolupetenti,

rád bych Vás po delší době informoval o dalším vývoji ohledně našich stromů. Podle informací z webových stránek Povodí Labe státní podnik klikni zde začíná v této době terenní šetření, při kterém odborná skupina se dvěmi zástupci města Hradec Králové bude pokračovat v přípravě pěstebních a systémových opatření. Jinými slovy se bude licitovat o každý strom, který bude možné po 1.listopadu pokácet.

Tím, že jsme všichni podepsali petici pomohli jsme zatím na rok oddálit definitivní ztrátu většiny ohrožených stromů v Hradci Králové. Doufám, že naše hlasy pomohli i v dalších místech naší krasné země jak bylo zamýšleno.

doplnila ZK, 10.9.2014