Sázení stromů s Mary Kay

Praha – Klánovický les, 29.10.2013

Újezdský STROM s dobrovolníky (tentokrát v drtivé většině dobrovolnicemi) ze společnosti Mary Kay vysadil v exponované lokalitě Klánovického lesa 100 nových mladých dubů.

Díky programu firemni podpory a zodpovědonsti vznikl další projekt firemního dobrovolnictví vedoucí ke zlepšení životního prostředí v okolí Prahy.  Po zhruba půlročních přípravách spojila společnost Mary Kay projekt s 50. výročím svého vzniku.

Mary Kay pomáha lesu

Plán byl vysázet za každý rok alespoň jeden strom, tj. 50 nových stromů.  Druhová skladba, místo a doba sázaní vycházely z pěstebních doporučení sprácve lesa.  Plán se podařilo díky entuziasmu a šikovnosti učastníků nejen naplnit, ale dokonce o 100% překročit. Bylo vysazeno celkem 100 stromů !

Po dobře vykonané prací byly dobrovolníci tradičně odměněni občerstvením, které pro ně připravil ve spolupráci s Lesy ČR pořádající Újezdský STROM.

I přes obavy z vlhkého počasí se akce vydařila. Že si účastnící akci užili a po dobře vykonané práci jim chutnalo svědčí obrázky z akce. Na závěr se účastníkům dostalo poděkování pořadajícho sdružení, správce místního polesí Ing. Josefa Sedláčka a starosty Městské části Praha 21 Mgr. Pavla Roušara.

Všem účastníkům, celé společnosti Mary Kay (Czech Republic) a jejímu vedení děkujeme za podporu tohoto charitativního a okolí prospěšného projektu a těšíme někdy v budoucnosti opět na spolupráci.

Proč chránit a sázet stromy?

  • Strom jako bio-klimatizátor: Vzrostlý dub, lípa, nebo kaštan odpaří za den až 400 litrů vody. Stromy tím ochlazují své okolí a zvyšují vlhkost vzduchu. Pouhých několik desítek km2 lesa dostatečně zásobených vodou chladí výkonem vyšším, než je nainstalovaný výkon všech našich elektráren.
  • Stromy jako producenti kyslíku: Stromy vytvářejí kyslík jako produkt fotosyntézy a zároveň spotřebovávají oxid uhličitý, nejvýznamnější skleníkový plyn. Tím se snižuje množství oxidů uhlíku v atmosféře a předchází se klimatickým změnám, ke kterým v důsledku přibývajících skleníkových plynů dochází.
  • Stromy jako čistič ovzduší: Hektar bukového lesa dokáže navázat až 64 tun popílku. Stromy navíc produkují látky zabíjející choroboplodné zárodky podobně jako antibiotika.
  • Stromy jako protihluková bariéra: Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi listím stromů. Pásy stromů a keřů kolem silnic tak působí jako protihluková bariéra.
  • Stromy jako lék pro duševní zdraví: Výhled do zeleně zmírňuje zotavení ze stresových situací, snižuje bolesti a urychluje zotavení pacientů po operaci.
  • Stromy jako ochrana před povodněmi: Přírodní lesy při dešti fungují jako velká houba: pomalu nasáknou a pak vodu pomalu opět pouští. Především hluboko kořenící dřeviny jako buk nebo dub dokáží naráz vsáknout 100–250 mm srážek