Sázení stromů – podzimní firemní dobrovolnictví s Mary Kay

Praha 21 – Klánovický les, 23.10.2014

Újezdský STROM ve spolupráci s Lesy ČR a českou pobočkou společnosti Mary Kay vysázeli 150 odrostlejších dubů v exponované lokalitě, kde je obvyklá obnova lesa problematická.

Právě možnost výsatby skrze firemní dobrovolnictví
dává lesu jedinečnou příležitost pro obnovu i v těchto lokalitách Klánovického lesa.

Firemní tým Mary Kay se podílíl na sázení Klánovického lesa již podruhé. Jsme rádi, že jsem mohli spolupracovat s tak entuziastickým týmem, pro který nebylo problém překonat ani připravené a proti loňskému roku o 50% zvýšené množství stromů a neodradila jej ani hrozba nepřízně počasí.

Děkujeme také revírníkovi podniku Lesy ČR závod Mělník za jeho pomoc se zajištěním akce, instruktáž a lesní pedagogiku.
Věřím, že i účastníci sázení byli i letos s jeho metodickým vedením spokojeni.

Naplňuje nás optimismem, že přibývá firem jako Mary Kay a ochotných lidí, kteří se chtějí na péči o naše životní prostředí a Klánovický les svou podporou podílet.

Letos již tradiční spolupráce  nás proto obzvláště těší, máme radost, že se akce opět líbila a bude rádi na podobných akcích spolupracovat i v budoucnu.

Obrazek vlevo  – účastnici si domů jako bonus odnesli také nádherné 10 cm vysoké křemenáče

Po dobře vykonané prací byly dobrovolníci tradičně odměněni občerstvením, které pro ně připravil ve spolupráci s Lesy ČR pořádající Újezdský STROM.

I přes obavy z počasí se akce vydařila. Že si účastnící akci užili a po dobře vykonané práci jim chutnalo svědčí obrázky z akce. Na závěr se účastníkům dostalo poděkování pořadajícho sdružení, správce místního polesí Ing. Josefa Sedláčka a předsedy sdružení Újezdský STROM Ing. Michael Hartmana.

Všem účastníkům, celé společnosti Mary Kay (Czech Republic) a jejímu vedení děkujeme za podporu tohoto charitativního a okolí prospěšného projektu a těšíme se v budoucnosti opět na spolupráci.

Proč chránit a sázet stromy?

  • Strom jako bio-klimatizátor: Vzrostlý dub, lípa, nebo kaštan odpaří za den až 400 litrů vody. Stromy tím ochlazují své okolí a zvyšují vlhkost vzduchu. Pouhých několik desítek km2 lesa dostatečně zásobených vodou chladí výkonem vyšším, než je nainstalovaný výkon všech našich elektráren.
  • Stromy jako producenti kyslíku: Stromy vytvářejí kyslík jako produkt fotosyntézy a zároveň spotřebovávají oxid uhličitý, nejvýznamnější skleníkový plyn. Tím se snižuje množství oxidů uhlíku v atmosféře a předchází se klimatickým změnám, ke kterým v důsledku přibývajících skleníkových plynů dochází.
  • Stromy jako čistič ovzduší: Hektar bukového lesa dokáže navázat až 64 tun popílku. Stromy navíc produkují látky zabíjející choroboplodné zárodky podobně jako antibiotika.
  • Stromy jako protihluková bariéra: Až čtvrtina hluku je pohlcována mezi listím stromů. Pásy stromů a keřů kolem silnic tak působí jako protihluková bariéra.
  • Stromy jako lék pro duševní zdraví: Výhled do zeleně zmírňuje zotavení ze stresových situací, snižuje bolesti a urychluje zotavení pacientů po operaci.
  • Stromy jako ochrana před povodněmi: Přírodní lesy při dešti fungují jako velká houba: pomalu nasáknou a pak vodu pomalu opět pouští. Především hluboko kořenící dřeviny jako buk nebo dub dokáží naráz vsáknout 100–250 mm srážek