Šumava v Parlamentu

                                                                                            POZOR
Poslanci jednají o návrhu zákona, který předložila skupina senátorů v čele s Tomášem Jirsou a Pavlem Eybertem (oba ODS). Ten by národní park na Šumavě prakticky zlikvidoval. Senátoři chtějí podpořit těžařské firmy, spekulanty s pozemky a otevřít národní park developerům a další zástavbě. V úterý 16. září se poslanci rozhodli, že senátorský likvidační návrh o NP Šumava vyřadí z programu a hlasování odloží. Co to má znamenat? Proč, když vláda dala k zákonu jasně negativní stanovisko, tak poslanci za ANO, ČSSD i KDU-ČSL hlasují pro odložení projednání? Znamená to otevření zákulisního jednání a politických handlů.

Proč se skupina politiků tak urputně snaží prosadit likvidační návrh zákona o NP Šumava? Odpověď dala podrobná analýza map, kterou zveřejnilo Hnutí DUHA. Odhalilo, že příloha s mapou zonace v senátorském návrhu rozšiřuje třetí zóny kolem obcí, kde je velký tlak na povolení nové výstavby. Část těchto pozemků předem skoupily realitní, developerské a stavební firmy i advokátní kanceláře z Klatov, Prachatic, Prahy, Brna nebo Příbrami a lidé s vazbami na politiky. Kdo jsou ti, kdo by na tom nejvíce vydělali? Podívejte se zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatni-zakon-o-np-skryty-najezd-krale-sumavy-f-taliana-podnikatelu-na-lukrativni-pozemky

Tato půda by schválením zákona dramaticky nabyla na hodnotě. Ve třetí zóně je totiž možné pozemky pouhou změnou územního plánu rychle převést na lukrativní stavební parcely. Jen málo těchto pozemků patří lidem, kteří tam zemědělsky hospodaří. Další jejich část, která je dosud v majetku státu, stejně jako pozemky ležící v zastavěném území obcí, umožňuje senátní zákon rozprodat.

Podrobněji zde: http://denikreferendum.cz/clanek/18761-prachobycejny-najezd-na-statni-pozemky

                                    PODPOŘTE DOBRÝ ZÁKON

Co schází k tomu, aby Šumava fungovala jako jiné národní parky v Evropě, kde je chráněna divoká příroda ku prospěchu a ekonomickému profitu místních lidí ze šetrné turistiky?
Řešení existuje:
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-ekonomicke-dopady-rozdilne-pece-o-np-sumava

Petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava Hnutí Duha předala poslancům. Nasbírali jsme 41 667 podpisů!

Prosíme, pomozte nám přesvědčit poslance, aby likvidační návrh ihned zamítli. Osobní e-mail, který  od Vás poslanci dostanou, jim může pomoci se rozhodnout. Uvidí, že lidé chtějí chránit šumavskou přírodu a hlasování budou sledovat. Funguje to.

Je to jednoduché: stačí prosba a několik vět o tom proč Vám na Šumavě záleží. Váš vzkaz se z webové stránky www.hnutiduha.cz/srdce rozešle všem poslankyním a poslancům. Děkujeme.

Újezdský STROM dlouhodobě podporuje aktivity Hnutí DUHA a usiluje o dobrý zákon o Šumavě, předchozí informace:

Senátorská hanba – návrh zákona o Šumavě
Chalupa (ODS) jako vrchní manipulátor případu Šumava

Žádost o odmítnutí senátního návrhu zákona o Šumavě- odesláno prostřednictvím www.hnutiduha.cz/srdcedne 22.10.2014

Vážený pane poslanče,
využívám vymoženosti demokracie a žádám Vás, abyste mě zastupoval a prosazoval můj názor týkající se zákonu o Šumavě. Žádám Vás, abyste chránil především nevyčíslitelnou hodnotu poslední divoké přírody v České republice. Neprošustrujte ji za vidinu báječných stavebních parcel a komerčního “přírodního disneylandu”! Řiďte se prosím prozíravostí, nikoli ziskem a respektujte prosím názor odbrníků a lidí, kteří pro Šumavu dýchají. Dobrý návrh zákona o Šumavě existuje, ale NENÍ to ten, který přichází ze Senátu. “Rada moudrých” v Senátu zklamala, žádám Vás proto, abyste senátní návrh zákona o Šumavě nepodpořil. Žádám Parlament, aby prokázal skutečně státotvornou funkci přesahující soukromé a krátkodobé zájmy. Žádám Parlament, aby zastupoval můj názor a zachránil Šumavu.
Děkuji, s pozdravem
MUDr Zita Kazdová
Újezd nad Lesy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DOBRÁ ZPRÁVA: ve středu 29.10. po 19h zamítnul Parlament senátorský/ developerský  návrh o NP Šumava!

Podle přepisu jednání na http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/019schuz/s019169.htm#h102 to vypadá, že se o zamítnutí zasloužil poslanec Kalousek  (TOP 09), který navrhnul změnu pořadí hlasování. Nejprve se tedy hlasovalo o zamítnutí a nikoli o vrácení k přepracování  a – návrh byl většinou 93 hlasů ze 158 přítomných ZAMÍTNUT.

Podívejte se, jak kdo hlasoval zde.

Pro zamítnutí senátorského návrhu byla celá TOPka, většina ANO a Úsvitu a nadpoloviční ČSSD( z počtu hlasujících). Proti zamítnutí byla naopak celá ODS, KSČM (ti, kteří se nezdrželi, hlasovali proti zamítnutí) a – Bohužel – nadpoloviční KDU – ČSL…

Velkou roli sehrály vzkazy, kterých poslanci dostávali desítky denně. Díky nim a díky petici se 42 tisíci podpisy poslanci viděli, kolika lidem na Šumavě záleží.
Poděkujte poslancům, kteří hlasovali pro ochranu Šumavy. Jednoduchý vzkaz jim můžete napsat zde.

Jak nyní dál? Společně s Hnutím DUHA budeme sledovat návrh, který připravuje Ministerstvo životního prostředí a který by měl upravit pravidla pro všechny naše národní parky.
A že je skutečně co chránit, podívejte se na
nejcennější části šumavské přírody

ZK, 29.10.2014