Udržitelný rozvoj – blýskání na lepší časy?

V úterý 4. listopadu 2014 se konal mimořádně úspěšný diskusní seminář na téma

Jaké jsou cíle a funkce Rady vlády pro udržitelný rozvoj
aneb blýská se na lepší časy?

který pořádala Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ)

Praha 1, Novotného lávka 5, Dům techniků (ČSVTS)

Do panelové diskuse byli pozváni:

* PhDr. Vladimír Špidla – ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády,
* PhDr. Anna Kárníková, ředitelka Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády,
* Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc, dhc, ředitel Centra pro otázky  ŽP UK,
* Ing. Petr Lebeda, ředitel, Glopolis,
* Prom. biol Pavel Šremer, místopředseda STUŽ.

Diskuzi moderoval Jiří Dlouhý, předseda STUŽ

záznam diskuse: