Po Chalupovi se poroučela i jeho dřevinová vyhláška. Bohu díky!

O protizákonnosti dřevinové vyhlášky nejhoršího ministra životního prostředí Chalupy ( ODS) a zničujících dopadech jeho působení jsme psali mnohokrát – stačí si zadat “chalupa” na vyhledávači tohoto webu.
Připoměňme si alespoň díl z pořadu Nedej se, v němž jsem měla možnost vystupovat i já 🙂 za Újezdský STROM a také RNDr. Pavel Roušar, ( bývalý) starosta MČ P21:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/213562248420016-stromy-a-my-o-lasce-a-zlobe/

Chalupova éra na MŽP je po zásluze na smetišti dějin a k 1.11.2014 vyletěla i jeho devastační dřevinová vyhláška. Zbytečně a ve své podstatě protizákonně vykácené strovky nádherných stromů v zahradách jsou smutným pomníkem arogance a hlouposti, která periodicky zamořuje naši krajinu a vztah k přírodě a životu vůbec podle toho, jak se střídají politické garnitury. Současné MŽP bude snad patřit do světlejší etapy. Stav sice není ideální – vrací se pouze do praxe před Chalupou, ale i to je oproti chalupově éře pokrok:

Kácet bez povolení mohou vlastníci za těchto podmínek :

a) obvod kmene stromu v 1,3m výšky je menší než 80cm

b) plocha souvislého keřového porostu je do 40m2

c) dřeviny jsou pěstované na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin

d) jedná se o ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích evidovaných v katastru nemovitostí jako zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha s využitím zeleň

Kácet za výše uvedených podmínek se smí v době vegetačního klidu 1.11. – 31.3.

Aniž by to bylo zdůrazněno, díky znovu vedeným řízením o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les se vrací instituce náhradní výsadby, která má zajistit náhradu ztracených korun stromů povolených ke kácení.

Osobně doufám, že větší ochrany se dočkají i nešťastné ovocné stomy – nebo ještě lépe – každý hospodář sám a samozřejmě nahradí vykácený ovocný strom stromkem novým. Rozkvetlé kytice korun ovocných stromů jsou přece jedním z nejkrásnějších pohledů do zahrady i do volné krajiny. O biologické funkci v květu i plodu ovocných stromů se snad rozepisovat nemusím..

Zita Kazdová, 8.11.2014

Vyhlášku č. 222/2014 Sb.ze 14.10.20124, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení najdete na: http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/14-222.htm