Napsali o nás – STROM ve “víru” splašků v Klánovickém lese ?

Újezdský STROM se v posledních týdench dostal na stránky médií. Nejprve v periodiku v Klánovicích, poté se na nás s žádostí o vyjádření obrátila dokonce velká media – MF DNES (viz příl.).
 
V souvislosti s nedávnými přívalovými dešti se opět otevřela mnoho let stará kauza rekonstruce kanalizace Prahy 21, kde se v průběhu let 2007 – 2009 namísto přebudování na moderní kanalizaci s oddělěným zpracováním splaškové a dešťové vody,  provedla  tzv. “rekonstrukce” (neboť nevyžaduje vést příslušné řízení na stavebním úřadě.)   Bohužel to byla “rekostrukce” dřívějšího nevyhovujícího stavu. Ten navíc nevyhoval  již při počtu obyvatel o 2/3 menším a tímto krokem se zafixoval pro  celou bouřlivě rostoucí aglomeraci. V dané době přítom měla Praha jasná strategická pravidla projednaná zastupitelstvem, která doporučovala řešít odpadní vody kanalizací oddílnou. A EU poskytovala granty na sanace ekologických škod minulosti.

Vzhledem k tomu, že se otázkou již řadu let zabýváme, nashromáždili jsem k věci mnoho infromací a zkušeností. Také jsme o věci v letech 2009-2011 psali ve Zpravodají. Zahájili jsme následně diskusi o řešení v Komisi životního prostředí Rady MČ Praha 21, než byli po roce 2014 novou radnicí ANO+TOP+ČSSD+Pro Prahu  všichni naši členové z komise vyloučeni a debata o odlehčování kanalizace do lesa postupně utichla.

Nepodařilo se nám tehdy debatu dotáhnout a alespoň v první fázi prosadit pravidelné kontolní měření hygienickou stanící a nebo poskytování dat o časech a objemech výtoku na stránkách MČ, přesto, že data PVK měří a jsou elektonicky dostupná – aby byla situace transparentní. 

Přestože debata ve zdejší samosprávě utichla, neznamená to, že problém zmizel. Jen si na něj někteří zvykli.  A přestali mít potřebu se ujištovat, zda “středověké” zacházení s odpady nemůže mít dopad na tu a tam se objevující střevní či jiná zhoubnějších onemocnění či rostoucí intoxikaci lesa.

Problém zmizel pro nás, ale evidentně ne pro ostatní. Každý, kdo odlehčovací komory v rezervaci uvidí poprvé v akci je šokován, a bylo tedy jen otázkou času, kdy se problém znovu otevře.

Dnes se na nás media obracejí se stejnými otázkami, které jsem si kdysi kladli sami. A přestože komunikace s médii je ošemetná a je téměř pravidlem, že se na nás media sice obracejí, ale nedostáváme publikované texty k autorizaci, a tak občas články neakcentují to, co bychom považovali za nejdůležitější, je dobré, ba vynikající, že se o věci mluví. A to i za cenu toho, že  někde můžeme vypadat jako hlupácí, kteří věc neumějí správně sdělit nebo vyřešit.  Hlavní je, abychom se my, kteří tady žijeme, netvářili, že věc neexistuje. Ona je totiž skutečná. A jenom tehdy, když si opravdu uvědomíme, že něco není v pořádku a  začneme o tom mluvit, je šance na budoucí nápravu.

Rádi budeme komukoli i nadále poskytovat vyvážené a věcné informace k stavu, který považujeme za nežádoucí. Nemáme důvod  věci zkreslovat. Sama pravda je dostatečně děsivá. A jenom pravda a poznání skutečného stavu podle nás povede jednou k adekvátnímu řešení.