Novela stavebního zákona opět v PS

Poslanecká sněmovna bude finálně projednávat vládní novelu stavebního zákona vrácenou ze Senátu. Poslanci původně v prvním kole schválenými pozměňovacími návrhy změnili ustanovení § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. A to znamená, že nově nedovoluje spolkům účastnit se územních a stavebních řízení. Ani senátoři návrh na omezení občanských práv bohužel nevyškrtli. Nyní má poslední slovo opět poslanecká sněmovna. Může:

  • přijmout návrh Senátu nebo odmítnout návrh Senátu a setrvat na svém návrhu novely a tím škrtnout práva občanů vyjadřovat se ke stavbám v jejich okolí;
  • nepřijmout ani jeden z návrhů, novelu tak úplně odmítnout a tím práva občanů zachovat.

V praxi jsou to přitom právě spolky, které jsou pro místní občany jedinou možností, jak se mohou vyjadřovat ke stavbám či kácení stromů v jejich okolí. Jednotliví občané se účastnit řízení nemohou, pokud nevlastní v bezprostředním okolí stavby pozemek. Smůlu mají dokonce i tehdy, pokud například vlastní „jen“ byt ve společném bytovém domě.

Přečtěte si stanovisko členů akademických obcí právnických fakult českých univerzitanalýzu novely zpracovanou ekologickými organizacemi.

Jestli navrhované znění projde finálně Poslaneckou sněmovnou, bude veřejnost zbavena práva zapojovat se do správních řízení, v nichž mohou hájit svá práva na ochranu životního prostředí. Bez účasti dotčené veřejnosti, tedy bez nezávislé (a bezplatné) kontroly kvality a zákonnosti, budou schvalovány a realizovány nejzásadnější a nejrizikovější projekty s dopadem na celou společnost.

Veřejnost zůstane:

  • bez dostupných informací
  • bez možnosti podat proti postupu developera námitku
  • bez možnosti požadovat přezkum postupu
  • bez analýzy odborníků


Nelíbí se vám to?

Napište poslancům a poslankyním za svůj kraj osobní vzkaz
a vysvětlete, jak se změny dotknou vašeho okolí!

Informace a návod najdete na aktualizovanm webu

https://www.vrattelidemprava.cz/


převzato z https://www.vrattelidemprava.cz/