Připomínkování EIA k obchvatu skončeno, setkání investora s veřejností v Újezdě ve čtvrtek 22.6.2017

V pondělí 12.6.2017 byl poslední den, kdy mohla veřejnost připomínkovat EIA k přeložce I/12.
Info zde: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/pripominkovarizeninadvesouvisejicidopravnimegastavby-511ai12
Spolek Újezdský STROM této možnosti využil. Stejně jako v připomínkách ke stavbě 511 jsme upozornili na kumulativní vliv obou staveb a požádali o posouzení  společné. Dále žádáme specifikovaná a kompenzační opatření v extravilánu i intravilánu Újezda nad Lesy, se zvláštním důrazem na vodní hospodářství a výsadbu zeleně. Dále žádáme o specifikaci závazných dopravních opatření, ktará by zklidnila dopravu centrem Újezda, odmítáme další dopravní a pomocné stavby na našem území a žádáme o zachování průchodnosti krajiny, včetně pěších cest do sousedních obcí a městských částí.

Informační schůzka investora stavby, jejího zpracovatele a MHMP s veřejností, která proběhla koncem kvěna v Běchovicích, se bude konat i v Újezdě. Ve čtvrtek 22.6.2017 od 17:30 v divadelním sále MZŠ.


Více, včetně připomínek MČ (pokud je zveřejnily), najdete v Otevřených novinách v rubrice: http://otevrenenoviny.cz/category/tema/prelozka-silnice-i12/