Okrašlovací spolek Újezdský STROM odmítnut v komisích Rady MČ Praha 21?

3.12.2014, Praha 21

Rada městské části Praha 21 odmítla členy újezdského okrašlovacího spolku, kteří nabídli jako aktivní občané  své zkušenosti v podradních orgánech Rady.

Dnes byla konečne přes několik urgencí předsedy sdružení získána informace ohledně obsazení komisí Rady městské části Praha 21. Na webových stránkách bylo dnes zveřejněno usnesení Rady z 25.11.2014 , které rozhodlo o zrušení starých komisí a zřízená nových.

“Nevím jak to vyhodnotit, nová radnice to zatím nikdy veřejně nepojmenovala a stále verbálně tvrdí, že chce využít schopností všech občanů. Skutečné kroky ale ukazují, že kráčí směrem od občanské společnosti, kterou se snažila probudit minulá radnice.”  komentuje situaci předseda ministerstvem registovaného okrašlovacího spolku Ing. Michael Hartman a dodává: “Kolik má Újezd aktivních okrašlovacích spolků, že radnice nemá zájem, aby byl jeho člen v jakékoli komisi? V jiných městských částech považují takovou spolupráci za čest a podmínku úspěchu. Ve vedení naší MČ také ubývá lidí z vyšším vzděláním, možná vadilo, že všichni nabidnutí členové byli vysokoškoláci. Skutečný důvod ale opravdu nevíme. Do komise školské jsme měli například člověka s externí praktickou zkušeností ze školství. Nevím, zda někoho takového v komisi dnes vůbec mají, pokud pominu vlastní zaměstnance školy”

Újezdský STROM již tradične nabízel spolupráci a to letos v rámci volebního uskupení Otevřený Újezd, které nabídlo celkem 16 nominací členů sdružení a ostatních aktivních občanů z nihž 9 bylo akceptováno. Žádný z členů Újezdského STROMu však nikde v oblasti působení spolku akceptován nebyl. Své téměř desetilé zkušenosti z činosti pro městshou část jsme nabídli prostřednictvím tři z našich členů a to do Komise životního prostředí, Komise vzdělání a výchovy a Komise pro otevřenost, transparentnost a komunikaci s občany.

“Na takovéto sitace jsme zvyklí. V boji za záchranu lesa před kácením kvůli golfu byli také proti nám mnozí a radnice byla velmi nepřátelská. Přesto jsme byli úspěšní, protože pravda a veřejný prospěch, který byl také jasně odborně potvrzený ministerským šetřením EIA, byly na naší straně.” dodává předseda sdružení.