PODĚKOVÁNÍ za Klánovický les 2013

Chtěla bych vám i sobě umožnit shrnutí proběhlých osmi let, během nichž jsme žili a dýchali s naším lesem – ne jen jako jeho vděční uživatelé a sousedi, ale jako jeho obránci, zastánci a mluvčí. Ale prozatím vás pro připomenutí jednotlivých let a událostí musím odkazovat jen na přehled zpráv v sekci „napsali o nás“. Reflexe oněch osmi let poněkud drsné občanské výchovy teprve přijde. Doufejme 🙂 Nejdůležitěší etapa – přijetí změny územního plánu, která vrací státní pozemky v Klánovickém lese zpět na lesní plochu – je za námi. Před námi je ale dokončení všech současně probíhajících řízení, která by mohla v budoucnu generovat další ohrožení těžce vybojovaného statutu lesa, či založit problémy, o kterých dnes nemáme tušení.
Úleva bezesporu nastala. Obrovská. Ale práce pokračuje…

Na místě je ovšem připomenutí statečných a věrných lesních bojovníků, bez nichž by to les rychle projel na celé čáře, navzdory nesmyslnosti a nehoráznosti plánu postavit golfiště uprostřed přírodní rezervace na území hlavního města civilizovaného státu. Smekám před Borisem Procházkou, Pavlem Roušarem a Petrem Svobodou. V mých očích jsou největší hrdinové právě oni.

Bez spolupráce s partou nejvěrnějších, kde musím jmenovat paní Jarku Svobodovou, manžele Jarmilu a Karla Horníčkovi, Zorku Starčevičovou, Janu Martinovou, Petra Urbana, Michaela Hartmana a sebe:-), by byl boj našich tří hrdinů mnohem těžší, ne-li nemožný. V širším okruhu jsou pak členové obou občanských sdružení – OSZKL v Klánovicích a Újezdský STROM v Újezdě, též JUDr Petr Kužvart a přátelé z Úval.

Velké poděkování patří akademické obci, která se práv klánovického lesa jako velmi cenné přírodní plochy trvale a poučeně zastávala. Kolem lesa se točilo nespočet neocenitelných spolupracovníků místních, z nejbližšího i vzdálenějšího okolí a neziskových organizací a k tomu tisíce lidí, kteří se lesa zastávali v peticích a na veřejných shromážděních. Obrovská byla pro nás pomoc podporovatelů, ba mecenášů, jejichž jména buď ani neznám, nebo si nejsem jista, zda je mohu zveřejnit, stejně jako jména hrstky statečných a důsledných úředníků na různých úrovních v různých souvisejíchích řízeních. Z tohoto zcela nedostatečného a neúplného výčtu nelze vynechat politickou reprezentaci újezdské a klánovické radnice po komunálních volbách v r. 2010, která v posledních etapách převzala štafetu naší občanské linie.

Byla bych ráda, kdybychom společně doplnili mozaiku jmen a postřehů od r. 2005 až dodnes. Tak jako jsme společně přemýšleli, trápili se, radovali a pracovali, tak by bylo fajn sestavit ze střípků vlastních pohledů obraz osmi let prožitých s Klánovickým lesem.

Zita Kazdová, 6.3.2013


Já mám jeden střípek ještě starší. Bylo to v roce 2000 a já pracovala na dohodu na MŽP, odd. projektové EIA. Protože se vědělo, že jsem z Klánovic, dostala jsem na stůl předběžný projekt výstavby golfového hřiště, který měl jamku č. 1 situovánu přímo před okny naší kuchyně. Již si přesně nepamatuji počet kácených hektarů, ale bylo jich hodně, snad přes 100. Pamatuji si, jak se tomu pracovníci  odboru pobaveně smáli a říkali, že něco takového se nemůže nikdy zrealizovat. Já si to v tu chvíli myslela také a jaký to byl omyl. Tak zdravím a mnoho poděkování všem…

Jarmila Horníčková, 8.3.2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Podrobné zaznamenání novodobé “golfové historie” připravil Boris Procházka.
S velkým poděkováním nejenom za tento přehled, ale především za to, že Boris byl a stále je hybatelem a aktivním účastníkem občasnké sebeobrany Klánovického lesa, uveřejňujeme tento podrobný deník v sekci Aktuality:

Ohlédnutí do čerstvé historie aneb jak golf ohrožoval Klánovický les 2005 – 2013

březen 2013

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Přátelům a pomocníkům Klánovického lesa s radostí sdělujeme,
že změna územního plánu,
která chrání státní pozemky v Klánovickém lese jako lesní plochu
bez možnosti stavby golfového areálu,
byla po osmi letech konečně schválena.

Děkujeme zastupitelům Hl.m. Prahy, že svým hlasováním dne 28.2.2013
prakticky znemožnili pokračování tlaku na přeměnu
části přírodního parku a přírodní rezervace na soukromý sportovní areál.

Děkujeme starostovi a Radě MČ P21 a starostovi a Radě MČ Praha – Klánovice,
že od komunálních voleb v r. 2010 pomáhali místním občanům
a občanským iniciativám při obhájení veřejného zájmu
na zachování celistvosti Klánovického lesa.

Děkujeme vám všem, kteří jste zůstali našemu lesu věrní
a podle svých možností a schopností
mu celou dobu všemožně pomáhali.
Bez účinné spolupráce laické a odborné veřejnosti
a mnohaletého osobního nasazení
by nebylo dosažení tohoto velikého vítězství Klánovického lesa,
zdravého rozumu a občanské společnosti možné.


Újezdský STROM o.s.

Občanské sdružení za Klánovický les OSZKL


Toto oděkování bylo uveřejněné v Újezdském zpravodaji 4/2013 a na elektronické verzi Klánovického zpravodaje K+

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Neřekli jsme díky všem

Záchrana klánovického lesa byl běh na dlouhou trať, který začal v roce 2005 a nabral obrátky po úspěšném referendu v roce 2009, na jehož přípravě má svůj podíl i mnoho dnešních zastupitelů napříč politickým spektrem. Byla to nekonečná řada řízení na různých úrovních státní správy (životní prostředí, EIA, stavební, územní atd.), kterou započal a dotáhl do konce Ing. Boris Procházka z Občanského sdružení za Klánovický les, k němuž se v r. 2006 přidal RNDr. Pavel Roušar z občanského sdružení Újezdský STROM. Následovala jednání na MŽP a posléze na Magistrátu hl.m.Prahy, kterých se po volbách konaných na podzim 2010 zúčastňovali především noví klánovičtí radní – Mgr. Zorka Starčevičová a Ing. Jana Martinová. Na újezdské straně zásadní práci pro záchranu lesa odvedl Pavel Roušar, od roku 2010 starosta Újezda nad Lesy. Podklady pro jednání na všech úřadech připravoval JUDr. Petr Svoboda. Tento běh trval osm let.

Proto díky vám a díky dalším členům obou občanských sdružení, kteří osm let pracovali pro les. Právě oni vědí, že změna územního plánu není definitivní tečkou a bez politického vychloubání a jásání pokračují ve stále probíhajících územních a stavebních řízeních.

Smutnou epizodou bylo zneužití tématu „les“ k nesmyslným změnám na postu klánovických radních, uprostřed rozdělané práce a pouhé dva měsíce před závěrečným hlasováním o změně územního plánu na Magistrátu. Absolutní většina, kterou byla změna pražskými radními nakonec přijata, ale dala všem srozumitelnou odpověď i v této věci. Tento úspěch musí být podnětem pro nás všechny, že má smysl bojovat za věc, kterou považujeme za správnou někdy i v beznadějné situaci a že každá revoluce má i svoji tišší post-revoluční fázi, bez které by se nedosáhlo ničeho.

Robert Zoulík ve spolupráci s Marií Mikušovou

Klánovický zpravodaj 5/2013.

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX