Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka: grantový projekt řádně ukončen k 31.12.2018. Závěrečná zpráva

Po schválení závěrečné zprávy donorem jsme tento dokument s průvodní zprávou (níže) dne 5.4.2019 odeslali datovou schránkou MČ P21, dodejka: