Posudek EIA k 511, vypořádání připomínek a návrh kladného stanoviska MŽPPosudek, včetně vypořádání přípomínek správních celků a organizací a veřejnosti, je přílohou této stránky.

Celý posudek včetně příloh je ke stažení na stránkách CENIA pod kódem MZP472 ZDE.


Co by mělo následovat? Veřejné projednání s připomínkováním návrhu stanoviska.

 

Všechny příspěvky a informace o „obchvatu“ a „běchovické křižovatce“
najdete souhrnně a chronologicky v Otevřených novinách, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.


předchozí info k tématu:

Připomínková řízení na dvě související dopravní megastavby – 511 a I/12