Pozvání STUŽ na předvolební debatu. Jak se politici vypořádají s udržitelností?

AKTUALIZACE:
záznam z  předvolební besedy STUŽ se zástupci partají 5.9.2017

https://stuz.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1322

XXXX
Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) Vás zve na předvolební diskusi na téma
POLITICKÉ STRANY A PROSAZOVÁNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
aneb Jak si představují zástupci politických stran udržitelnou budoucnost České republiky?
která se koná  v úterý 5. září 2017 od 16. 00 do 19:00 hodin
v budově ČSVTS, místnost č. 319. Novotného lávka 5, P1.

Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ) ve spolupráci s koalicí platforem nevládních organizací Měj se k světu (http://mejseksvetu.cz/) a asociací nevládních organizací Zelený kruh (www.zelenykruh.cz) pořádá předvolební diskusi s představiteli politických stran, kandidujících v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny. Byli pozváni zástupci následujících devíti politických stran: ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS, Piráti, STAN, TOP09, Zelení.

Na úvod kolegové ze Zeleného kruhu představí svou analýzu přístupu vlády a parlamentu k ekologické politice v tomto volebním období 2013-2017 a klíčové otázky k řešení pro příští vládu.

Následně se budeme politiků ptát, zda podporují směřování ČR k udržitelnému rozvoji pomocí Strategického rámce Česká republika 2030, přijatého vládou ČR, anebo zda by chtěli jít jinou cestou. Aby nebyla diskuse jen v obecné rovině, budeme se zajímat, co jejich strany již prosadily pro udržitelný rozvoj, v souvislosti s klimatickými změnami nás bude zajímat, jaká opatření navrhují pro zmírňování resp. přizpůsobení těmto změnám, a které z Cílů udržitelného rozvoje OSN považuje jejich strana za nejdůležitější. Zajímavé budou odpovědi, jaký je postoj politických stran k účasti veřejnosti na rozhodovacích a strategických procesech.

Diskusi bude moderovat moderátor a herec Petr Vacek a jednotlivé strany budou v panelu reprezentovat:

• ANO2011 – panelista dosud nejmenován,
• ČSSD – Petr Petržílek, environmentální poradce,
• KDU-ČSL – Jitka Seitlová – senátorka,
• KSČM – Marie Pěnčíková – poslankyně a stínová ministryně KSČM pro ŽP,
• ODS – pravděpodobně Filip Humplík – předseda pražské organizace,
• Piráti – Dana Balcarová – garantka programu pro životní prostředí,
• STAN – Jan Farský – poslanec, lídr kandidátky STAN v Praze,
• TOP09 – Tomáš Tesař – volební manažer TOP09,
• Zelení – Petr Kutílek – místopředseda strany Zelení.

Zástupci dalších pozvaných stran jsou doposud v jednání (aktuální složení panelu hledejte na www.stuz.cz),

BONUS:
Na diskusi téměř navazuje od 18.30 v Kině Pilotů (Donská 19, Praha 10, zastávka tram Krymská) akce našich kolegů z Transparency International ČR, týkající se strategií v politických kampaních, na kterou jsou všichni taktéž zváni.
Komponovaný večer začne debatou s Josefem Šlerkou (NFNZ), Erikem Bestem (FleetSheet) a Petrem Vymětalem (VŠEM) o proměnách politických přesvědčovacích strategií v posledních letech. A po debatě se můžete těšit z potravy pro tělo i ducha: pohoštění si můžete vychutnat při sledování amerického politického dramatu Den zrady (Ides of March, 2011). Moderuje David Ondráčka (TI-ČR.)

VSTUP VOLNÝ

www.stuz.cz