Pozvánka na diskusní seminář: Ochrana životního prostředí (3.5.2011)

Společnost pro trvale udržitelný život

                Krátká 26, 100 00 Praha 10                                                                                                 

                Sekretariát a poštovní adresa:                                                                                             mobil: 604 171921

                Krkonošská 1, 120 00 Praha 2                                                                                          e-mail: stuz@ecn.cz

 

Zveme Vás na diskusní seminář na téma

 

Ochrana životního prostředí

je samozřejmou součástí kultury

 

který se koná

v úterý 3. května 2011 od 16. 00 do 19:00 hodin

Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost č. 319

*

Cílem semináře je informovat zájemce o celostním pohledu na životní prostředí, na související environmentální a mezioborové disciplíny, jako je filozofie životního prostředí, ekopsychologie, kulturologie, sociologie a pedagogika, příp. další obory, jako součásti sdílené kultury, vysvětlující možné alternativy prožívání života a chování. Syntézou vědeckých poznatků a jejich celospolečenským přijetím je možno zvýšit pravděpodobnost prosazení zásad udržitelného způsobu života a uchování jeho skutečných kvalit.

 

Definici, ozřejmující východiska i cíle nově vzniklých a žádoucích hraničních vědních disciplín předznamenal u nás Josef Vavroušek :

 

„Já jsem záměrně šel tam, kde problémy životního prostředí a lidstva je možné spojovat, zejména v sociální oblasti. To není otázka přírodovědná …klíč k tomu je v sociálních vědách, počínaje filozofií,přes psychologii a sociologii.“

 

Kromě filozofie životního prostředí, jako předmětu výzkumu i výuky na některých českých i zahraničních univerzitách, jsou pěstovány i další související hraniční obory, např.

interdisciplinární obor vztahu životního prostředí k  psychologii, definovaný jako „ekopsychologie,“ (www.vztahkprirode.cz), v širším prostoru především jako „ochranářská psychologie“ (www.conservationpsychology.org), disciplína zaměřená na studium vztahu společnosti a životního prostředí, označovaná jako environmentální sociologie (www.czp.cuni.cz), (http://envirosoc.org/; www.isa-sociology.org/rc24.htm; http://esa-esn.szie.hu/) a environmentální pedagogika (www.envigogika.cuni.cz).

 

Panelisté :

 

PhDr. Miloslav Lapka, CSc.,  kulturolog, FF UK

Mgr. Iva Zvěřinová, environmentální socioložka, Centrum pro otázky životního  prostředí UK

PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog,

Ing. Jana Dlouhá, PhD., envigogika, Centrum pro otázky životního prostředí UK

 

Pozván byl také PhDr. Ivan Rynda, Fakulta humanitních studií

 

Moderuje :Ing. Jiří Fencl, CSc. STUŽ

 

 

 

VSTUP VOLNÝ