Přátelé z Polska v Klánovickém lese

Arnika po Čechách provází polskou delegaci, složenou ze zástupců občanských sdružení, pracovníků v ochraně přírody i státní správě, lokalitami Natura a lokalitami revitalizovanými.

A na Újezdský STROM se Arnika obrátila prostřednictním pana Vlastimila Karlíka – organizátora této vzdělávací akce – s prosbou o “průvodcování” golfovou kausou v našem lese.
 S milou návštěvou z Polska jsem proto v pátek 27.6.2014  strávila příjemné dopoledne v Klánovickém lese a při přípravě jsem si znovu prošla osmiletou historii s golfem…Země bývalého východního bloku sdílejí podobné zkušenosti s válcováním občanské společnosti a praktikami provázání “podnikání” s politikou, označovanými jako mafiánské. Přesto byli polští přátelé upřímně překvapeni, jak hladce mohl být zprivatizován a následně zmizet chráněný les pod záminkou stavby golfového areálu…


Pro vnímání veřejnosti skončila osmiletá golfová aféra změnou územního plánu v r.2013.

Pro nás stále pokračuje:

1.velmi aktivní účastí ve stavebním řízení, v němž  SÚ MČ P21 mermomocí chce zlegalizovat černou stavbu rekonstrukce klubovny

2.úsilím domoci se procesní správnosti v územním řízení

3.v úkolu otevřít otázku Smlouvy o smlouvě budoucí s LČR na pronájem cca 130ha státního lesa společnosti FGRP. Tímto úkolem byla pověřena i radnice MČ P21, problém byl vyhodnocen jako jeden z 10 nejdůležitějších na Veřejném foru a následné anketě v květnu 2014.

Zita Kazdová, 28.6.2014