Senátorská hanba – návrh zákona o Šumavě

Senátoři schválili, že národní park na Šumavě otevřou stavebním projektům 

informace od Hnutí DUHA


Senát ignoroval hlasy 25 555 občanů a Schválil zákon, který otevře Šumavu stavebním projektům. Návrh zákona byl do programu jednání zařazen dodatečně na poslední chvíli. Senátoři jej tak projednali a schválili, aniž by se vůbec začali zabývat peticí o národním parku, kterou podepsalo více než 25 000 milovníků šumavské přírody.

1. Předali jsme petici Senátu
K petici za dobrý zákon o Národním parku Šumava se spolu s Vámi připojilo 25 555 signatářů.

Více informací zde:  <http://hnutiduha.us2.list-manage1.com/track/click?u=33fb6fc636af7a3d76de6129c&id=c8a8e2eb01&e=2640fe686e> http://www.hnutiduha.cz/aktualne/petice-za-dobry-zakon-o-np-sumava-predana-senatu

Předávací dopis zde:  <http://hnutiduha.us2.list-manage1.com/track/click?u=33fb6fc636af7a3d76de6129c&id=f59323d00f&e=2640fe686e> http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/72557/60959
Děkujeme všem, kteří petici podpořili.

2. Jak to bylo se zákonem v Senátu

Podle pravidel měl Senát projednat petici na veřejném slyšení (mělo být 22.7.) a pak na plénu. Místo toho ale náhle narychlo doplnil projednávání zákona o NP Šumava do programu jednání na poslední schůzi pléna a ve čtvrtek o něm hlasoval.

Návrh zákona, který připravil zejména Tomáš Jirsa z Hluboké n. Vltavou a jeho kolega z ODS Pavel Eybert:

* nezajišťuje, že v národním parku bude vůbec existovat divoká příroda
* umožňuje další zástavbu včetně realizace developerských projektů až na dvou třetinách krajiny národního parku
* chce zrušit vzácné horské lesy na Hraničníku, kde žijí rysi a tetřevi, aby tam šlo vybudovat lanovku a sjezdovku
* rozšířením třetí zóny v okolí obcí umožní převést část šumavské krajiny na lukrativní stavební parcely
* vyvádí některé pozemky z majetku státu přes obce, které je mohou obratem rozprodat
* péče o lesy v národním parku by neměla podléhat zákonu o ochraně přírody jako dosud, ale pravidlům, která platí pro komerční lesy
* nařizuje lov zvěře úplně všude krom intravilánů obcí

Většina senátorů nedbala na hlas vědců i signatářů petice a zákon ve spěchu schválili, aniž by umožnili zabývat se před vlastním hlasováním peticí.

Více informací:
<http://hnutiduha.us2.list-manage.com/track/click?u=33fb6fc636af7a3d76de6129c&id=0059774fc3&e=2640fe686e> http://www.hnutiduha.cz/aktualne/senatori-schvalili-ze-narodni-park-na-sumave-otevrou-stavebnim-projektum.

Podrobný rozbor zákona najdete zde:
<http://hnutiduha.us2.list-manage1.com/track/click?u=33fb6fc636af7a3d76de6129c&id=0e596dbe0d&e=2640fe686e> http://www.hnutiduha.cz/srdce/resources/Vyjadreni-navrh-Senat-HD.pdf

Proti tunel-zákonu jasně vystoupil Miroslav Krejča (senátor za Strakonicko – včetně části Šumavy), Eva Syková a Jiří Dientsbier.
Nepodpořili jej (zdrželi se) také senátoři Michálek, Gajdůšková, Čunek a Plaček.

Přehled jak kdo hlasoval je tady:  <http://hnutiduha.us2.list-manage.com/track/click?u=33fb6fc636af7a3d76de6129c&id=88c6998cdc&e=2640fe686e> http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=14566&O=9


3. Petici senátu demonstrativně odebereme

Takto vystoupila na plénu senátorka Eva Syková: „Považuji ale za velkou chybu, že jsme zařadili senátní návrh zákona o Národním parku Šumava na pořad dnešní schůze, aniž bychom se ještě předtím zabývali peticí za dobrý zákon o Národním parku Šumava, která byla doručena Senátu počátkem tohoto měsíce a kterou podepsalo více než 25 tisíc občanů. …. Občanům bychom neměli dávat najevo, že nás nezajímají. Nejedná se o žádnou okrajovou záležitost, ale o budoucnost jednoho z našich nejvýznamnějších národních parků, která zajímá většinu veřejnosti.“ Její návrh, aby byla nejprve projednána petice ale většina senátorů odmítla.

Protože projednání petice po té, když už se senátoři rozhodli pro zákon hlasovat, by byla doslova šaškárna, chce petiční výbor petici Senátu odebrat a vás jako signatáře o tom touto cestou informovat. Bude to historicky první demonstrativní odebrání petice zákonodárcům, kteří si ji nezaslouží.

Pokračujeme ale ve sběru podpisů (přidáme dalších 10 000 podpisů?) a na podzim předáme petici poslanecké sněmovně. Věřme, že se poslanci zachovají lépe než senátoři.

Šiřte prosím petici mezi své známé:
http://www.hnutiduha.cz/petice


Hnutí Duha chystá další akce pro záchranu Národního parku Šumava, o kterých Vás budeme informovat.

ZK, 27.6.2014

PŘIJMOU-LI POSLANCI SENÁTNÍ ZÁKON O NP,
SNĚMOVNA JEJ MŮŽE ZAČÍT PROJEDNÁVAT UŽ ZA TÝDEN

Lobbisticky prosazený senátní návrh zákona byl schválen v červnu
navzdory zásadním výhradám ekologů, vědců i veřejnosti. Povoluje stavební
projekty „sloužící…turistice, sportu…“ dokonce i v přísněji chráněných
druhých zónách národního parku – tedy bezmála na dvou třetinách jeho rozlohy

Senátoři také chtějí umožnit zákonem kácení kdekoli v NP včetně jeho
nejcennějších území. Publikace ukazuje rašeliniště světového významu v
okolí Kvildy a Horské Kvildy, kde by těžařské firmy mohly začít například
porážet kůrovcem napadené stromy. Stejně tak v Modravských slatích i jinde. 
 Fotografie přibližují vznikající prales na Radvanovickém hřbetu, kde hnízdí
například čápi černí či „uralské sovy“ puštíci bělaví, nebo pohádkově
opuštěný kaňon divoké řeky Křemelné, kde se scházejí rysi a prohánějí vydry,
jako další příklady míst, kde by senátní návrh zákona umožnil kácení.
Poslanci v publikaci uvidí i rysa a tetřeva, jejichž domov by byl zásadně
ohrožen.

Senátní návrh zákona chce také vyvést pozemky z majetku státu převodem na
obce, které je mohou obratem rozprodat, a dále nařídit správě parku, aby
umožnila lov zvěře na celém území národního parku kromě intravilánů obcí.
Většina národního parku by se dokonce podle senátorů měla řídit laxnějšími
pravidly pro ochranu přírody, než platí pro běžné komerční lesy.

Letos publikovaná studie renomované britské společenosti EFTEC a Karlovy
univerzity  prokázala, že přírodě i místní ekonomice nejvíc prospěje
rozšíření chráněné divoké přírody, které přiláká nové návštěvníky

Šumava má tedy příkladné řešení znamenající výhru pro všechny strany – s
výjimkou kmotrů, spekulantů a některých politiků, kteří uměle vytvářejí
neexistující spor mezi přírodou a zájmy místních obyvatel.
(http://www.hnutiduha.cz/aktualne/nova-studie-ekonomicke-dopady-rozdilne-pece-o-np-sumava)

Tomuto přístupu úspěšně uplatňovanému ve všech NP Evropy odpovídá návrh
zákona o Šumavě vypracovaný vědci a Hnutím DUHA
. Návrh zabezpečuje ochranu
šumavské krajiny před developery, neúměrnou zástavbou i ničivým kácením a
zároveň umožňuje trvale udržitelnou šetrnou turistiku i rozvoj obcí.
Zachovalá vzácná příroda bude podle něj chráněna jako první zóna na 52%
území parku: 50% bude tvořit území ponechané divoké přírodě bez zásahů
člověka [1] a 2% bezlesí, kde je nutná péče pro ochranu vzácných rostlin.
Druhá polovina území je určena pro šetrné lesní hospodaření a regulovaný
rozvoj obcí [7]. Kvality šumavské přírody dokládá nový informační list Hnutí
DUHA „Kolik se na Šumavě zachovalo přírody?“
(http://www.hnutiduha.cz/aktualne/kvalitni-zakon-o-sumave-50-uzemi-np-pro-prirodu-turisty-50-pro-setrne-hospodareni)

NOVÁ PUBLIKACE: 10 Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH MÍST NA ŠUMAVĚ OHROŽENÝCH LIKVIDACÍ

http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/09/sumava_prirodni_poklady_prozatim_zari_2014.pdf

Podrobné info na www.hnutiduha.cz
ZK, 14.9.2014