Právní ochrana dřevin – STUŽ v úterý 6.12.2016

Společnost pro trvale udržitelný život

Sekretariát a poštovní adresa: mobil: 604 171921

Krkonošská 1, 120 00 Praha 2 e-mail: stuz@stuz.cz

Pozvánka na diskusní seminář

JAK ÚČINNĚ CHRÁNIT DŘEVINY CESTOU PRÁVA?

který se koná

v úterý 6. prosince 2016 od 16. 00 do 19:00 hodin

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, místnost 417

Dřeviny…stromy… keře – souše…

Jaká bohatost životních forem, dimenzí biomasy, genetické rozmanitosti a různověkosti!  A  jaká bohatost právních problémů se skrývá za těmito jednoduchými slovy, pod nimiž se přece každý z nás představí totéž.

Skutečně totéž?“

(z předmluvy Mgr. Pavla Hubeného, ředitele Správy Národního parku Šumava ke knize

J. Jelínkové a M. Tuháčka „Právní vztahy k dřevinám“)

Panelisté:

–          Ing. Tomáš Foral, soudní znalec: „Zásahy člověka do stromů (poznatky z praxe dendrologa, soudního znalce)“;

–          RNDr. JUDr. Jitka Jelínková, Ph.D., členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí: „Právní ochrana dřevin v kostce aneb podrobněji v nové knize“ – jedná se o knihu Právní ochrana dřevin autorů Jelínková/Tuháček, která bude na semináři k dispozici;

–          JUDr. Miloš Tuháček, advokát a člen Rady Města Tábora: „Možnosti samosprávy ovlivňovat péči o stromy a zeleň na území obce“;

–          PhDr. Miroslav Hudec, předseda Českolipské pobočky STUŽ a člen Zastupitelstva města Česká Lípa: „15 let zkušeností s řízeními o kácení dřevin z pohledu neziskovky“.

VSTUP VOLNÝ

Prosíme o předání pozvánky dalším případným zájemcům o tuto problematiku

např. prostřednictvím fakultních i jiných sítí.