TagBust jako první krok protivandalské kampaně

Po jarním kolečku oprav cedulí Lesní galerie jsme začali předkládat úřadu MČ P21 návrhy na dlouhodobou kampaň MČ, Masarykovy ZŠ a Městské policie proti vandalismu a pro prevenci nežádoucích jevů ničení majetku ve veřejném prostoru. Postupně jsme navrhli zapojit i ÚZ a spolky, které jsou aktivní ve veřejném prostoru.

Preferujeme formu konkrétního projektu s jasným stanovením cíle, harmonogramu, týmu a spolupracovníků, délky trvání a měřitelných výstupů. Navrhujeme vycházet ze strategického plánu MČ P21 – vyloučené sociální skupiny a nežádoucí společenské jevy v oblasti C (Vzdělávání a výchova), oblasti E (Zdravotnictví a sociální politika) a oblasti G (Veřejná správa). Podklady lze najít též v legislativě ČR a v Příkladech dobré praxe NSZM.

Deklarovali jsme vážný zájem podílet se na projektu s výše uvedenými parametry. K plánu na sestavení “protivandalské” pracovní skupiny jsme zatím zdrženliví, nejsme totiž přesvědčeni o efektivitě jakékoli pracovní skupiny 🙂

Komunikace probíhá od května 2016 s Mgr. Molínovou, vedoucí OŠKMA P21.


Do té doby, než protivandalská kampaň v jakékoli podobě v naší MČ vypukne, rozhodli jsme se následovat příkladu Úval: http://otevrenenoviny.cz/uvaly-se-rozhodly-aktivne-bojovat-vandalskymi-graffiti/
a zapojit se individuálně do projektu TagBust: http://www.tagbust.com/home/

TagBust je počítačový systém, který možňuje propojovat jednotlivé tagy mezi sebou a sledovat spojitosti mezi autory jednotlivých tagů. Může jej využít každý, komu ilegální graffiti vadí a kdo má chuť přispět k dopadení pachatele. Stačí, aby se podílel na fotografování výskytu ilegálních graffiti v postižených městech.

Přidejte se taky!

ZK, 1.12.2016