Prevence katastrof – cyklus odborných seminářů

Rádi uveřejńujeme pozvánku  ČESKÉHO SPOLKU  PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

na cyklus odborných seminářů zacílených na prevenci katastrof a ochranu obyvatel a životního prostředí.

První seminář s diskusí na téma SUCHO – plíživá katastrofa
se koná v úterý 4.11. od 9h
v budově Státního zdravotnického ústavu
Královské Vinohrady, Šrobárova 48

Podrobné informace o cyklu seminářů, program semináře SUCHO, platební podmínky a závaznou přihlášku najdete v příloze tohoto příspěvku.

ZK