Připomínková řízení na dvě související dopravní megastavby – 511 a I/12

Aktuálně posílejte připomínky v řízení EIA pro přeložku I/12 do 12.6.2017. Info, možnost stažení dokumentace a kontakt pro zaslání připomínek v ON: http://otevrenenoviny.cz/eia-i12/

Zúčastnit se může každý a každý má právo uplatnit svoji obavu z dopadu stavby na životní prostředí, svoji konkrétní připomínku, svou žádost o vypořádání problému v dokumentaci.

Nespoléhejte se prosím, že úřad/úřady, nebo někdo jiný to udělá za vás. Ale spolehnout se můžete na to, že stavba přímo ovlivní život (nejen) v Újezdě a nejbližším okolí. Nakolik negativně – to je jen na nás.


Využijte proto tuto příležitost, nebude se opakovat!

Předchozí připomínkové řízení EIA pro Běchovickou křížovatku 511 v ON: http://otevrenenoviny.cz/eia-bechovickou-krizovatku-verejnost-ma-moznost-vyjadrit-se-k-dokumentaci-zameru/