Připravujeme realizaci grantu “Jižní spojka”

S radostí jsme si přečetli na portálu Prahy, že jsme získali dotaci Hl.m.P pro rok 2014 / 2015 na pokračování obnovy historických cest na jihu Újezda nad Lesy.
Budeme obnovovat úsek cesty mezi Staroújezdskou a polní cestou na Koloděje ( pokračování Oplanské) – podél bývalého zahradnictví p.Janeby, kynologického cvičiště a zahrad posledních domů.

Kromě dotace od Hl.m.P. se na realizaci bude podílet firma DHL a to jak finančně, tak poskytnutím pracovní síly formou firemní spolupráce. Rádi proto zveřejňujeme otevřený dopis – poděkování Petru Bílkovi z DHL za  spolupráci již od r.2009.

Vážený pane Bílku

je nám ctí a potěšením tímto otevřeným dopisem poděkovat Vám a firmě DHL za několikaletou spolupráci, díky níž může náš spolek realizovat projekty na podporu udržitelného rozvoje v Újezdě nad Lesy a okolí. Zároveň jsme rádi, že naše organizace může přispět k realizaci politiky firemního dobrovolnictví ve Vaší společnosti a prosíme o předání tohoto dopisu vedení Vaší společnosti.

Dovolte nám připomenout zásadní body spolupráce Újezdského STROMu a DHL od r. 2009:

  • Projekt sázení stromků ve školkách Klánovického lesa v r. 2009 a 2010

  • Projekt úpravy cest v části Klánovického lesa a realizace naučné stezky Lesní galerie – postupná realizace 2009 – 2012

  • Sázení s DHL pod patronátem Městské části Praha 21 v r.2012

Projekt sázení stromků ve školkách Klánovického lesa v r. 2009 a 2010

Opakovaná výsadba v lesních školkách v letech 2009 a 2010 byla možná i díky firemnímu dobrovolnictví DHL. Společnost DHL, ve spolupráci s občanským sdružením Újezdský STROM, místními dobrovolníky a Úřadem městské části Praha 21, významně přispěla financemi i pomocí při sázení 4000 stromků a k úpravě cest v lokalitě Klánovického lesa.

Projekt úpravy cest v části Klánovického lesa a realizace naučné stezky Lesní galerie – realizace 2009 – 2012

Společnost DHL, ve spolupráci s občanským sdružením Újezdský STROM, ZŠ Masarykova a Úřadem městské části Praha 21, významně přispěla k realizaci netradiční naučné stezky Lesní galerie aneb Tam a zpátky za zvířátky. Elektronická podoba stezky je na www.lesnigalerie.praha21 . Tento projekt nadále pokračuje a je od r.2014 prezentován též v obrázkové brožuře již dvou částí naučných stezek Lesní galerie.

Sázení s DHL pod patronátem Městské části Praha 21 v r.2012
V listopadu 2012 jsme s DHL zorganizovali a provedli společný úklid a přípravu prostor budoucího dětského hřiště spojený s výsadbou vzrostlých okrasných stromů na tomto a také na Multifunkčním hřišti v Čentické ulici. Děkujeme tímto společnosti DHL za finanční podporu a práci odvedenou Vašimi dobrovolníky.

Projekty v krásném prostředí Újezda nad Lesy a Klánovického lesa již tradičně zakončujeme populárním opékáním buřtů jako malým příspěvkem k našim dobrým vztahům, které bychom rádi nadále rozvíjeli v tomto a následujících letech.

Spolupráce v roce 2014

Finance poskytnuté společností DHL v loňském roce využijeme pro realizaci projektu vytváření cesty a výsadbě ovocné aleje v jižní části Újezda nad Lesy. K realizaci tohoto projektu, který je spolufinancován z grantu Hl. m. Prahy., bychom rádi opět přizvali dobrovolníky Vaší společnosti.

Vážený pane Bílku,

velmi si vážíme spolupráce s Vámi. Oceňujeme i Váš podíl ve společných projektech s dalšími subjekty a s MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy

Vaše společnost se zasloužila o tisíce vysazených stromů v chráněné lokalitě Klánovického lesa a o zlepšení veřejných prostor v Újezdě nad Lesy což považujeme za velice významný příspěvek ke zlepšování životního prostření a osvěty v naší městské části.

Děkujeme Vám za to a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat.

Nashledanou při dalších společných projektech se těší

Újezdský STROM
www.ujezdskystrom.info


V Újezdě nad Lesy dne 22.5.2014

Lesní stromky, vysazené společně s DHL v r. 2010, v letošním jaře – čtyři roky po vysazení.


Děkujeme všem našim spolupracovníkům a sponzorům, v každém projektu uvádíme
jejich jména, případně jejich podíl spolupráce – pokud nám k tomu dají souhlas.
Děkujeme i spolupracovníkům a sponzorům, kteří nechtějí být zveřejňováni.

Vážíme si veškeré vaší pomoci!  Vy, kteří pomáháte, víte, že to má smysl.

Zveme i další spolupracovníky ke společným projektům
ve prospěch Újezda nad Lesy a jeho okolí.

kontaktujte nás na :

zita.kazdova@ujezdskystrom.info
michael.hartman@ujezdskystrom.info