Sedm hrušní v Kolodějích. Jaká je realita?

V Kolodějských novinách v říjnu 2019 se v úvodníku starostky objevilo následující vyjádření:


Paní starostka Morávková tak  zavádějícím způsobem interpretuje průběh správního řízení o povolení kácení, které zahájil ÚMČ Praha-Koloděje na žádost společnosti  EKIS  o povolení pokácení 7 x ks stromu – hrušeň.

Jaká je realita?
Důvodem  ke  kácení  je  realizace  chodníku  v rámci  stavby  TV  Koloděje,  etapa  0010  – komunikace Koloděje a to na základě stavebního povolení původně z roku 2016 a to na projekt, vypracovaný pravděpodobně před rokem 2010.
Žadatel a realizátor stavby EKIS předpokládal, že hrušně, které jsou součástí osmdesátileté ovocné aleje podél silnice z Koloděj na Sibřinu, vykácí bez správního řízení. Poté, co MČ řízení zahájila, nepočítal EKIS se zajištěním náhradní výsadby. Účastník Újezdský STROM v průběhu řízení požádal Hl.m.Prahu o prověření vydaného povolení stavby z r. 2016 s podezřením, že bylo opomenuto právo životního prostředí. Projekt totiž nepočítá s tím, že by po odstranění starých stromů mohly být dosazeny stromy nové. Bez náhrady zmizí jak zelený pás, tak stromy, zbyde jen rozpálená zámková dlažba od plotů k asfaltu silnice. Dotčeným nadřízeným orgánům MHMP ale nezbylo než konstatovat, že doba 15 měsíců pro přezkumné řízení již minula.

Z důvodu zjištění názoru nadřízeného orgánu a pro možnost úpravy projektu se zohledněním zachování stromů a zajištění jejich zdravého růstu, s výhledem na plynulou náhradu každého stromu v místě úbytku a zachování celistvé aleje se Újezdský STROM ve správním řízení o povolení kácení odvolal.

Odvolací orgán vrátil řízení k novému projednání do Koloděj. Toto řízení nyní probíhá.

Proti dezinterpretaci, uvedené v úvodníku paní starostky, jsme se ohradili a v telefonickém rozhovoru dne 8.10.2019 mi paní starostka nabídla společné jednání s MČ a žadatelem pro nalezení vhodného řešní. Schůzka byla sjednána na 16.10.2019.

A jak to dopadlo? Níže uvádíme vyjádření Újezdského STROMu:

Jak to celé dopadne?
Se stromy podle nového rozhodnutí ve správním řízení.
S chodníkem podle stavebního povolení.
S veřejným prostorem v tomto případě asi špatně.
S novými projekty v Kolodějích snad již lépe, včetně včasného a skutečného projednání s veřejností, nikoli s pouhým “seznámením veřejnosti s projektem”, s nímž se už nic nedá dělat. Alespoň takto nadějně ona schůzka 16.10. při mém závěrečném rozhovoru s panem místostarostou a panem tajemníkem vyzněla. A třeba i Kolodějské noviny nakonec přinesou relevantní, nepopulistickou informaci… Kolodějům a kolodějanům to přeji.

ZK, říjen 2019


DOKONČENÍ
Rozhodnutím Č. j. MC P-KLDJ 1900/2019 ze den 31.1.2020 povolil Úřad MČ Praha-Koloděje  pokácení 7 x ks stromů – hrušní na pozemku parc. č. 23/10 v k. ú. Koloděje.
Za dobrou zprávu za této situace lze považovat uloženou náhradní výsadbu: