Šibeniční termín z Magistrátu

Pozor! aktualizace Zásad územního rozvoje pro Prahu v “adventním termínu”.

Věnujte prosím svůj předvánoční zájem důležitému dokumentu pro budoucí územní plán Prahy, který se dotkne každého z nás.

Aktualizované zásady územního rozvoje jsou stěžejním dokumentem, který má vymezit především veřejně prospěšné stavby a opatření, kvůli kterým je možné vyvlastňovat. Mají řešit problém dopravy, rozvojových center, ale i zachovat místa pro zeleň a prostranství k rekreaci, stejně tak chránit zemědělskou půdu a přírodní parky a další cenná území před výstavbou.


Veřejné projednání 11.12. 2013 od 9:00
ve velkém zasedacím sále Magistrátu, Mariánské nám. 2, Praha 1.


Připomínky jen do 18.12.2013 !!!
na adresu MHMP, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1

Více na

http://arnika.org/vanocni-darek-od-prazskeho-magistratu-aktualizace-zasad-uzemniho-rozvoje
http://www.uppraha.cz/clanek/233/aktualizace-zur