Stavba skateparku na Multihřišti v Čentické bez účasti Újezdského STROMu

Skatepark na  Multihřišti v Čentické ulici v Újezdě nad Lesy prochází v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením. Podle občanů, kteří se na náš spolek obracejí a podle Komise životního prostředí (KŽP) dochází k výraznému ovlivnění zeleně na hřišti. KŽP z podnětu jejího člena Ing. Březiny, bývalého vedoucího Odboru životního prostředí a dopravy v Praze 21 – Újezdě nad Lesy a poté bývalého vedoucího stejného odboru na Praze 8, vyjádřila podivení nad tím, že spolek Újezdský STROM “nezasáhl” a nepřímo nás obvinila z nečinnosti v této věci.

Vzhledem k tomu, že jsme o projektu nebyli úřadem MČ P21 informováni navzdory platné žádosti o informování o všech zásazích, při nichž by mohla být ovlivněna práva životního prostředí, dotázali jsme se přímo našeho Stavebního úřadu. Odpovědí je, že SÚ dospěl k závěru, že uvedeným stavebním záměrem nemohou být dotčny zájmy ochrany přírody a krajiny, a proto spolek Újezdský STROM ani neinformoval ani nezařadil do okruhu účastníků řízení. Tuto odpověď předal předseda spolku Komisi životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že náš spolek se na projektu rekonstrukce a rozšíření skateparku nemohl nijak podílet, a vzhledem k tomu, že k nepříznivým zásahům do životního prostředí pravděpodobně došlo, budeme se snažit dobrat odpovědí a především nápravy případných škod.


Dotaz, vznesený Újezdským STROMem a odpověď Stavebního úřadu MČ P21 uvádíme níže:

AKTUALIZACE: foto nového skateparku na Multihřišti v Čentické dne 30.8.2018, cca týden před otevřením