Šumava: tři zprávy z pozdního léta 2016

Vědci zjistili, že minimálně třetina horského smrkového lesa, který se stal součástí NP a CHKO Šumava, vznikala v období před systematickým lesním hospodařením. Ukázalo se, že na tomto území smrky v minulosti odumíraly přirozeně, byly vyvráceny silným větrem, nebo zahubeny kůrovcem. Tato zjištění tak vyvrací tradované přesvědčení o šumavských lesích, jako o člověkem vytvořených smrkových kulturách z konce 19. století.

Velká část Šumavy nebyla nikdy ovlivněna rozsáhlejší těžbou dřeva, nebo umělou výsadbou stromů. Jedná se tedy o přirozené lesy v rozsahu, který je ve střední Evropě unikátní. Proto mají i schopnost se vyvíjet bez zásahu člověka.

..Chráněná území jsou velmi významná právě proto, že umožňují odumírání stromů přirozeným způsobem. Díky tomu tu žije daleko víc druhů hmyzu, pavouků, lišejníků, mechů, či oblíbený tetřev hlušec. Na Šumavě tak máme unikátní plochu přirozených lesů, která se dlouhodobě vyvíjela bez výrazných zásahů člověka.

celý článek “Stromy promluvily…” z 31.8.2016 na Týden.cz: http://www.tyden.cz/rubriky/veda/priroda/stromy-promluvily-na-sumave-jsou-prirozene-lesy_395993.html


Šumavský národní park hodlá v následujících letech revitalizovat přibližně 2000 hektarů rašelinišť. Projekt, jehož partnerem je i Národní park Bavorský les, má pomoci zadržovat vodu v krajině a zmírnit kolísání jejího stavu. Náklady na plánovanou revitalizaci činí přibližně 140 milionů korun. Projekt schválilo ministerstvo životního prostředí a bude žádat o finanční podporu evropský program LIFE….Národní park Bavorský les byl vyhlášen 7. října 1970 a po svém rozšíření v roce 1997 má rozlohu 24.250 hektarů. Společně s NP Šumava, s nímž sousedí na severu a východě, tvoří jeden z největších bilaterálních národních parků střední Evropy. NP Šumava se rozkládá na ploše více než 68 000 hektarů, vznikl 20. března 1991.

celý článek “NP Šumava chce revitalizovat…” z 1.9.2016 na Ekolist.cz: http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/np-sumava-chce-revitalizovat-cca-2000-hektaru-raselinistS
větový kongres Mezinárodní unie ochrany přírody (IUCN) přijal rezoluci, v níž vyzval Českou republiku k nápravě péče o Národní park Šumava. Kongres IUCN v rezoluci vyzval ke konkrétním krokům, které je třeba udělat, aby Šumava mohla zůstat národním parkem i podle mezinárodních kritérií…”Mezinárodní komunita vždy obdivovala příkladný závazek České republiky chránit jedinečné a globálně významné šumavské ekosystémy v tak velkém národním parku. Je však důležité, aby státy své závazky též skutečně plnily. Pro národní parky je nejlepší, pokud je chrání závazný režim v souladu s mezinárodně uznávanými normami IUCN. Dnes (v úterý 6.9.2016 – pozn. red) vyjádřili členové IUCN z celého světa zcela zřetelně své znepokojení nad možností realizace komerčních projektů na Šumavě, které mohou ničit přírodní hodnoty parku, a své přání, aby zde byla udržena vysoká úroveň ochrany přírody, a Šumava si tak udržela prestižní označení, které z toho plyne,” řekl předseda Expertní skupiny IUCN pro divočinu a prezident WILD Foundation Vance Martin.

Bezzásahové zóny se v současnosti nacházejí na 23 procentech území šumavského parku. Dalších pět procent spadá pod tento režim částečně, jelikož se v nich zasahuje pouze způsobem, který neovlivní ekosystém. Podle ředitele NP Šumava Pavla Hubeného park projednává nový plán péče, který by zvýšil počet bezzásahových ploch o 22 procent. “Cílíme tak k tomu, aby po roce 2030 bylo možné mít více než 50 procent rozlohy parku, kde budou bez omezení probíhat pouze přírodní procesy,” uvedl Hubený.

Národní park Šumava vznikl v roce 1991 vyčleněním z největší chráněné krajinné oblasti (CHKO) tehdejšího Československa – CHKO Šumava, zřízené v roce 1963 na rozloze 1630 kilometrů čtverečních. NP Šumava má rozlohu 680 kilometrů čtverečních a je největším ze čtyř českých národních parků.

celý článek “Světový kongres vyzval…” ze 7.9.2016 na ČTK: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/svetovy-kongres-vyzval-cr-k-naprave-pece-o-np-sumava/1389870