Újezdský STROM zahajuje přípravu
105. výročí návštěvy T.G. Masaryka

V prosinci roku 1918, krátce po vzniku prvního českého demokratického státu, přijel Tomáš Garrigue Masaryk slavnostně do Prahy, kde byl zvolen prezidentem.
Následující rok oslavil 1. výročí vzniku republiky slavnostní návštěvou u nás v Újezdě, kde byla zasazena Lípa „Svobody“ a proběhla občanská slavnost.

105. výročí nastane 28.10. 2024.

Lípa zde roste dodnes. Jako spolek podporující rozvoj občanské společnosti vnímáme připomínku naší slavné historie jako příležitost k celkovému společenskému ozdravení.
Již před čtyřmi lety jsme sledovali blížící se 100. výročí události.

K památeční tabulce jsme připojili květiny se stužkou označující výročí, zazpívali a přednesli krátké zamyšlení nad odkazem výročí. Na housle zpěv Škroupovy písně Kde domov můj, doprovázel újezdský člen našeho sdružení, houslista České filharmonie a zakládající člen Talichova kvarteta Jan Kvapil. Výzdoba zůstávala na místě několik týdnů a v listopadový svátek Anežky České bývalo památné místo u Lípy Svobody uvedeno do původního stavu.

Jak věcí probíhaly, co dalšího se událo,  proč jsme se rozhodli právě pro 105. výročí a jakým způsobem chceme událost dále obohatit, budeme postupně komunikovat. O průběhu příprav budeme informovat zde a více též v rámci Újezdského zpravodaje.

-MH