Největší pražský les si připomíná deset let od své záchrany

Klánovický les, ochránci přírody nejen v Praze a odborníci na životní prostředí spolu s občanským
sdružením Újezdský STROM dne 28. února 2023 slaví významné výročí. Je to deset let od 28. února
2013, kdy zastupitelé Hlavního města Prahy odhlasovali změnu územního plánu, která ochránila les
proti jeho vykácení kvůli plánované výstavbě golfového hřiště v Klánovicích.


Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se aktivně zapojili a podpořili petici a boj za záchranu
lesa. Bez vaší pomoci by se to nepodařilo. Podpora občanů a odborníků a jejich nasazení byly velmi
důležité.

“Boj za záchranu našeho lesa trval neuvěřitelných osm let. Společně jsme uhájili nejen jedinečnou
přírodní lokalitu, ale i veřejně přístupný les, který navštěvují tisíce lidí. Důležitost toho, že se nám
podařilo Klánovický les zachovat “jenom jako les”, narůstá každým rokem s postupující klimatickou
změnou,” konstatují členové spolku Újezdský STROM.

Občanské sdružení Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.
je již čtrnáct let účastníkem řízení na stavebním úřadě pro dodatečné povolení přestavby golfové
klubovny, která dodnes nemá platnou kolaudaci. Čas ukázal, že původní investor, akciová společnost
Forest Golf Resort Praha, zkrachovala při realizaci obdobného golfového projektu ve Vinoři a v loňském
roce soud zamítl požadavek společnosti na reorganizaci a prohlásil na ni konkurs.

I právě proto je nyní golfová klubovna v Klánovicích na prodej a příští měsíc se uskuteční elektronická
aukce. Je také třeba případné účastníky upozornit, že využití restaurace a klubovny je kvůli neplatné
kolaudaci problematické. Občanské sdružení bude v tomto řízení nadále hájit ochranu přírodních hodnot
a zákonný postup při přestavbě, či rekonstrukci této stavby.


Boj za záchranu lesa je jeden z významných příkladů úspěšného boje občanů proti zvůli investorů.
Doufáme, že nový vlastník bude respektovat bezprostřední blízkost lesa a nebude mít plány na podobné,
pro danou lokalitu nepřiměřené a nevhodné, projekty, jako společnost FGRP. Jsme přesvědčeni, že mohou
existovat plány na využití tohoto areálu, které budou prospěšné pro všechny.


Děkujeme všem, kteří se podíleli na ochraně lesa. Změna územního plánu, zachraňující jedinečný pražský
les v jeho původním rozsahu pro budoucí generace, která se odehrála přesně před deseti lety, je ukázkou,
že společně můžeme v rámci demokratické občanské společnosti dosáhnout velkých věcí.


Tisková zpráva spolku Újezdský STROM ke dni 28. 2. 2023.