ÚJEZDSKÉ ZVONĚNÍ 2023 – neděle 6.8 ve 12:00 hod

Událost/happening k oslavě 120. výročí ZALOŽENÍ NEJSTARŠÍHO ÚJEZDSKÉHO SPOLKU a 111. výročí VYBUDOVÁNÍ ÚJEZDSKÉ KAMENNÉ ZVONIČKY (spolkem pořízen zvon)

6. srpna ve 12:00 budeme zvonit vzpomínkové POLEDNÍ zvonění. Zvonit se bude na benefaktorní kamenné zvoničce, která je v majetku obce. Pro zájemce bude připojen krátký rozšiřující výklad.

Akce se koná se souhlasem a podporou obce, na jejímž pozemku se zvonička nachází. Nová kamenná zvonička byla dokončena v roce 1912 za přispění dobrovolných darů občanů místo dřevěné, “kterou vítr porazil”. Na zvoničku byl zavěšen zvon, který pořídil Okrašlovací spolek (založen 1903, první známý Újezdský spolek) . Na zvoničce se dlouhá léta pravidelně zvonilo poledne, klekání a další nepravidelná zvonění (požár, úmrtí,..).

Místo oslavy – benefaktorní kamenná zvonička vedle autobusové zastávky Pošta Újezd nad Lesy

Na zvoničce se už běžně nezvoní. Mnozí z nás zvuk zvonu kamenné zvoničky (laděný do C, stejně jako nejstarší zvon Svatovítské katedrály Václav, jen z důvodu značného rozdílu velikosti zní zvon zvoničky o dvě oktávy výše) dosud nikdy neslyšeli, ač jsou dlouholetými Újezdskými obyvateli.

POLEDNÍ ZVONĚNÍ, známé též jako Anděl Páně (latinsky Angelus Domini), bychom si proto chtěli společně, a to těsně před dnem, kdy uplyne 120 let založení, na počest spolku a jednoho z výsledků jeho snažení, dle dobových pramenů, slavnostně zrekonstruovat. Zvonění trvá obvykle 2,5-3 minuty (na délku modlitby Anděl Páně), má specifický průběh (Ottův slovník naučný), se kterým bychom chtěli sebe i ostatní zvědavé účastníky v rámci chystaného happeningu seznámit.

Vzpomínková událost, Újezdské Zvonění 2023, proběhne nejbližší srpnovou neděli předcházející datum založení spolku (neděle 9.8.1903 ), tedy 6.8.2023. Právě neděle vyjadřuje nejlépe dobrovolnickou, občanskou povahu spolku, který se o 9 let později (1912) zasloužil o zvon na nové zvoničce a o 16 let později (1919) nedaleko dotud o oslavu 1. výročí republiky za účasti TGM a vysazení Lípy Svobody .

Také polední Anděl Páně bývá o nedělích zvláště slavnostní.